Find oversætter

Biblioteksafgift udbetales 19. maj 2022

I år udbetales biblioteksafgift for bøger 19. maj 2022. Det er lidt senere på foråret end normalt. Udbetalingen er udskudt til maj, fordi Slots- og Kulturstyrelsen er i gang med en systemopdatering, som skal sikre fortsat korrekt udbetaling af bibliotekspengene.

Ifølge bekendtgørelsen skal udbetalingen ske senest 30. juni. Man kan forvente, at biblioteksafgiften igen fra 2023 udbetales i april.

Læs mere om bibliotekspengene på www.slks.dk/bibliotekspenge

28. marts 2022
 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte