Find oversætter

Det skal du vide om hjælpepakkerne

16. april 2020

Rådgivning
Generelt gælder, at du kun kan søge og få støtte et sted fra. En del forfattere, oversættere og illustratorer vil være berettiget til at ansøge i begge puljer. Hvilken skal man så vælge? Her er det vigtigt at forstå, at de økonomiske rammer for selve den kompensation, man kan få, er ens i de to puljer. Der er altså ikke flere penge at hente i den ene eller den anden pulje. Derfor anbefaler vi at gå efter den pulje, hvor man klarest opfylder kriterierne. Hvis man f.eks. har en samlet omsætning på over 120.000 kr. enten som virksomhedsoverskud eller som B-indtægt, men dele af denne indtægt ikke er relateret til kunstnerisk arbejde, så anbefaler vi at søge den generelle ordning under Erhvervsministeriet. Har man derimod en samlet indtægt, som ligger under 120.000 kr. eller kun over dette beløb, hvis indtægten periodiseres på en særlig måde, men til gengæld stammer fra rent kunstnerisk virksomhed, så vil det være bedre at søge kunstnerpakken under Kulturministeriet. Og vi anbefaler, at du nøjes med at søge én pulje og afvente svar derfra. Vær også opmærksom på, at eventuel kompensation, fra begge puljer, skal tilbagebetales, hvis man i løbet af 2020 kommer over topgrænsen for sin indtægt. NB. Biblioteksafgift vil tælle med her.

Kulturministeriets hotline er åben på hverdage (inkl. den 9., 10. og 13. april) på tlf. 33 74 50 00 og Erhvervsstyrelsens hotline er åben alle hverdage (inkl. den 9., 10. og 13. april) på tlf. 72 20 00 34. Dansk Forfatterforenings sekretariat holder påskelukket frem til og med 13. april 2020, men hvis du har corona-relaterede hastesager kan kontakte sekretariatschef Sara Strand på ss@danskforfatterforening.dk eller formand Morten Visby på formand@danskforfatterforening.dk

Hjælpepakke til selvstændige erhvervsdrivende via Erhvervsministeriet
Denne pulje kan du ansøge som selvstændig med et CVR-nr. eller som freelancer med en indtægt bestående af B-honorarer. Bundgrænsen er 120.000 kr. i denne generelle hjælpepakke under Erhvervsministeriet. Topgrænsen er ligeledes her 800.000 kr. Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at sammenlægge forskellige indkomsttyper: Det er enten virksomhedsoverskud eller B-honorarer, der tæller med. Hvis du allerede har ansøgt og behandlingen af din ansøgning er i gang, så kan du ikke søge andre steder. Hvis du ikke har ansøgt, men opfylder kravene, så er det op til dig, om du vil søge denne hjælpepakke for selvstændige via Erhvervsministeriet eller søge hjælpepakken til kunstnere via Kulturministeriet (se ovenfor), men du kan kun søge ét sted.

Det kræver ikke revisorbistand at søge kompensationsordningen for selvstændige og freelancere mv. Hvis din ansøgning udtages til kontrol, kan Erhvervsstyrelsen dog pålægge dig at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Læs mere om, hvordan du søger denne hjælpepakke, og find ansøgningsskemaet her: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ og mere overblik her: https://indberet.virk.dk/ Erhvervsstyrelsens hotline er åben alle hverdage (inkl. den 9., 10. og 13. april) på tlf. 72 20 00 34.

Hjælpepakke til kunstnere via Kulturministeriet
Du kan søge denne hjælpepakke både med og uden CVR-nr.  Du kan søge støtte i hjælpepakken til kunstnere, hvis du som konsekvens af corona-virus forventer et tab i A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed fra det kunstneriske virke på mindst 30 pct. i perioden 9. marts til 8. juni 2020. I forhold til den forventede indkomst i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, kan du få dækket 75 pct. af det forventede tab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Hvis du tjener ml. 100.000 kr. og 800.000 kr. årligt, så kan du søge støtte. Dvs. svarende til mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit i ét ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019. Ordningen her tillader sammenlægning af A-indkomst og B-honorarer og virksomhedsoverskud (inkl. biblioteksafgift) som en del af indtægtsgrundlaget. Opgørelsen af indtægter, tab og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed skal stamme fra det kunstneriske virke. Ordningen kan kun søges af kunstnere, der ikke har søgt eller modtaget kompensation fra de øvrige hjælpepakker. Selve ansøgningsskemaet forventes at åbne ca. den 27. april 2020. Skemaet, præcise vilkår og kommende frister vil til den tid være at finde på dette link, hvor du også kan læse mere: https://slks.dk/covid-19/

Se også selve aftaleteksten her. Kulturministeriets hotline er åben på hverdage (inkl. den 9., 10. og 13. april) på tlf. 33 74 50 00.

Arrangementer støttet af Statens Kunstfond
Hvis du skulle have optrådt ved et arrangement i perioden 9. marts til 8. juni 2020, som er støttet af Statens Kunstfond, så kan du bede arrangøren om at få udbetalt dit honorar, og denne indtægt kan i så fald ikke tælle med som tab/tabt indtægt i forbindelse med de øvrige hjælpepakker. Vi henstiller til, at du er meget omhyggelig med ikke at søge refusion flere steder fra.

Anbefaling om arrangementer generelt
Hvis du skulle have optrådt ved et arrangement i perioden 9. marts til 8. juni 2020, som IKKE er støttet af Statens Kunstfond, så anbefaler vi, at du går i dialog med arrangøren og anmoder om at få udbetalt dit honorar alligevel eller aftaler en ombooking. Vær dog opmærksom på, at en eventuel ombooking ikke bør erstatte forventede optrædener senere på året, som du måske alligevel ville være blevet booket til. Kan intet af dette lykkes, tilrådes du at sørge for at skaffe solid dokumentation for den mistede indtægt til brug i støtteordningerne nævnt ovenfor. Det er bedre med en kort erklæring fra arrangøren end en lang emailkorrespondance.

Hvis du oplever akut økonomisk krise og falder uden for hjælpepakkerne
Hvis det er gået helt galt med økonomien og din situation falder uden for hjælpepakkerne, for eksempel fordi du er opsagt i et vikarjob uden kunstnerisk relation eller lever for under 100.000 kr. om året, så kan du søge Den Sociale Autorkonto til akutopstået nød. Bag Den Sociale Autorkonto står Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere. Læs mere om, hvordan du søger her: https://danskforfatterforening.dk/trangslegater/

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte