Find oversætter

Er det gået helt galt med økonomien?

Via den sociale autorkonto har du mulighed for at søge til akut opstået nød.

31. oktober 2016

Der kan søges i størrelsesordenen 5000-7000 kr. Sidste frist for ansøgning i år er den 15. november 2016.

 

 

Der skal vedlægges seneste årsopgørelse sammen med ansøgningsskema. Find skema her :ansoegningskema-den-sociale-autorkonto
Begge dele sendes til df@danskforfatterforening.dk eller pr. post til Dansk Forfatterforening att. Social Autorkonto, Strandgade 6, 1401 Kbk K. Fuld diskretion i behandling af ansøgninger.

 

2004 - 2021 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte