Find oversætter

Foreningen får bøger til børn på finansloven

For første gang i mange år søger man ikke forgæves efter nye bevillinger til litteraturen, når man gennemlæser næste års finanslov.

14. december 2020

Som led i en særlig børne-ungepakke har regeringen sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet i 2021 afsat 25 mio. kr. til børn og unges møde med litteraturen på landets daginstitutioner og fritidsordninger. Og det er sket på direkte foranledning af Dansk Forfatterforening.

Nærmere bestemt har aftalepartierne afsat de 25 mio. kr. til indkøb af nye bogsamlinger på landets daginstitutioner og fritidsordninger. “Og det er hårdt tiltrængt,” siger foreningens formand Morten Visby. På rigtig mange af de institutioner, hvor børn har deres hverdag, findes der kun meget få eller slet ingen bøger som alternativ til iPad og PlayStation. Højtlæsning for ungerne indgår slet ikke i aktiviteterne på 46 % af alle danske børnehaver. Det er problematisk, for det betyder, at børn ikke oplever læseglæde og i stedet går glip af alt det, bøgerne kan tilbyde dem. “Derfor glæder det mig usigeligt, at vi nu får gjort noget ved problemet, og endda på den måde, vi ved virker allerbedst, nemlig ved at børnene helt konkret får nye, danske bøger mellem hænderne,” siger Morten Visby.

 

Samtidig er det selvfølgelig vigtigt, at vi får inddraget de fagprofessionelle ude i den kommunale virkelighed, så det ikke ender som et dødt materialeindkøb uden formidling.
Dansk Forfatterforening vil tage initiativ til en dialog med såvel pædagoger som bibliotekarer om, hvordan bogindkøbet bedst kan håndteres, så det virkelig batter noget for børns læsning.

Se finansloven her: https://fm.dk/media/18330/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte