Find oversætter

Foreningen mener

Som led i den seneste tids opbrud i forlagsbranchen, hvor en række redaktører er flyttet fra Gyldendal til andre forlag, er en del forfattere kommet i klemme, da de gerne vil følge deres redaktører, men må forholde sig til, at udgivelsesretten til deres bagkatalog naturligvis fortsat ligger hos Gyldendal.

5. februar 2020

Der er for så vidt intet nyt i selve den situation, at man som forfatter, der skifter forlag, må lade det bero på forhandling mellem nyt og gammelt forlag, om man kan få sine ældre titler med videre. Fra foreningens side ønsker vi på ingen måde at så tvivl om, at udgivelsesretten i sådanne situationer ligger hos det forlag, hvortil forfatteren kontraktuelt har overdraget rettighederne – det forlag, som jo også har udviklet og investeret i forfatterskabet tidligere.

I lyset af både redaktørernes og forfatternes særligt intensiverede mobilitet, ikke mindst i kølvandet på Gyldendals indlemmelse af den selvstændige redaktion på Rosinante, er det dog samtidig vigtigt for os at påpege behovet for, at alle forlag, gamle som nye, fortsat tager hensyn til at sikre forfatterskabernes kontinuitet og integritet ved ikke at skabe skyttegravskrig om bagkataloget gennem et restriktivt og kortsigtet kommercielt syn på frigivelsen af ældre titler. Alle forlag må, ud over deres helt igennem legitime økonomiske interesser i bagkataloget, også medvirke til at skabe det bedst mulige grundlag for markedsføringen af det samlede forfatterskab.

 

 

Derfor har Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere i samlet trop holdt møde med Gyldendal om problematikken. Det var et godt møde, hvor vi mødte stor forståelse for vores synspunkter hos Gyldendal, som grundlæggende tilsluttede sig vores synspunkter og i øvrigt understregede, at de ikke havde tænkt sig at anlægge en restriktiv linje, men ville vurdere hvert enkelt tilfælde fra sag til sag i god dialog med forfatterne og deres nye forlag.

Under mødet talte vi også meget konkret om håndteringen af disse dialoger, hvor foreningerne og forlaget var enige om, hvor vigtigt det er med en klar kontaktperson for de titler, der måtte blive tilbage hos Gyldendal. Forfatterforeningerne indskærpede endvidere, at det navnlig er helt afgørende for den enkelte forfatter at få et klart, konkret svar på, hvad forlaget har tænkt sig at gøre for den fremtidige markedsførelse af de titler, der fortsat skal arbejdes med hos Gyldendal.

På den baggrund opfordrer vi medlemmerne til at også selv at opsøge direkte kontakt med Gyldendal for at få at vide, præcis hvordan og hvornår man har tænkt sig at arbejde videre med de ældre titler. Det var vores indtryk under mødet, at Gyldendal inden for rimelighedens grænser vil bestræbe sig på at kunne give klart og forpligtende svar på det snarest muligt.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte