Find oversætter

Foreningen mener: Forkert at finansiere klima med kulturpenge

Nordisk Ministerråd vil beskære kultursamarbejdet med 20 procent.

4. november 2020

Dansk Forfatterforening har i mandags fået bekræftet af ministeriet for nordisk samarbejde, at Nordisk Ministerråd har besluttet at beskære støtten til det nordiske kultursamarbejde med 20 % over de næste fire år. Man ønsker at støtte “visionen om Norden som verdens mest integrerede og bæredygtige region med en styrket prioritet til det grønne område finansieret ved en reduktion af kultursektorens budget.”

Forfatterforeningen bifalder visionen om et stærkt nordisk klimafokus, men vi tager på det skarpeste afstand fra ministerrådets beslutning om, at denne vision skal realiseres på bekostning af det nordiske kulturfællesskab. Sammen med en række andre nordiske forfatterforeninger betragter vi derimod et stærkt nordisk kultursamarbejde som en af forudsætningerne for, at Norden vil kunne indtage en sådan global førerposition på klimaområdet. Store kriser som klimaproblemerne kræver levende demokratisk sammenhængskraft. Og det politiske samarbejde i Norden hænger nøje sammen med det kulturelle samarbejde.

 

Som den danske minister for nordisk samarbejde, Mogens Jensen (S), da også selv sagde i januar dette år, er “det nordiske samarbejde en tom skal uden folkelig forankring.” Alene af den grund forekommer nedskæringerne på kulturområdet at være en hovedløs beslutning, ikke mindst i et klima- og demokratiperspektiv.

Dansk Forfatterforening beder indtrængende ministeren for nordisk samarbejde genoverveje disse skadelige nedskæringer og opgive forestillingen om klima og kultur som et enten-eller. Nordisk kultur og nordisk samarbejde bør gå hånd i hånd.

Formand Morten Visby og næstformand Anne Sofie Hammer.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte