Find oversætter

FORENINGEN MENER: Ny vejledende brancheaftale

10. oktober 2022

Dansk Forfatterforening har netop udsendt pressemeddelelse om ny aftale med Danske Forlag om større transparens i økonomien bag forlagskontrakter. I de senere år er beregningsgrundlaget for forfatterstandens royalties blevet stadig mere uigennemskueligt, navnlig på det digitale område. Stadig mere komplekse og dynamiske forretningsmodeller på streamingmarkedet har gjort det sværere at gennemskue, hvilken reel omsætning og udnyttelse der ligger til grund for royaltyopgørelserne. Samtidig har også modtagere af engangshonorarer fået øget behov for indsigt i titlernes reelle omsætning for bedre at kunne vurdere rimeligheden af betalingsniveauerne.

Derfor har Dansk Forfatterforening forhandlet en ny vedledende brancheaftale på plads med Danske Forlag – en aftale, som vil indebære en udvidet og mere detaljeret oplysningsforpligtelse for forlagene. Pressemeddelelsen og aftalen følger her:

Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag har indgået en vejledende aftale om forlagets oplysningsforpligtelse i forfatterkontrakter. Foreningerne er enige om, at bestemmelserne i aftalen bør være gældende ved indgåelse af kontrakter om udgivelse af skøn-, fag-, børnelitteratur og studiebøger, oversætteraftaler og illustratoraftaler. Dette gælder også digitale udgivelser.

Aftalen indeholder bestemmelser om, hvilken type oplysninger der skal gives, hvor hyppigt de skal gives, hvilken betydning det har om aftalen er royaltybaseret eller med engangsvederlag mm.

 

Baggrunden for aftalen er, at EU’s direktiv om det digitale indre marked (DSM-direktivet), indeholder bestemmelser om, at ophavsmændene har krav på opdaterede, relevante og omfattende oplysninger om udnyttelse af værket. Den vejledende aftale er de tre organisationers bud på, hvad der skal til for at imødekomme disse krav. Fra både Danske Forlags og forfatterforeningernes side er vi glade for, med denne aftale, at kunne håndtere sådanne brancheudfordringer i fællesskab.

Vejledningen omfatter kontrakter, som indgås efter vejledningens ikrafttræden. Ikrafttræden for vejledningen er 12 måneder efter parterne har underskrevet vejledningen dog senest på tidspunktet for ikrafttræden af den danske lov, som implementerer DSM-direktivet. Det er pt. usikkert, hvornår den danske lov bliver fremsat, men ikrafttræden forventes tidligst at være i foråret/sommeren 2023.

Aftalen kan findes her: https://danskforfatterforening.dk/wp-content/uploads/2022/10/221010-Ny-vejledende-brancheaftale-om-stoerre-transparens-i-oekonomien-bag-forlagskontrakter-1.pdf

 

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte