Find oversætter

Forfatter har fået hjælp til større forskud

24. januar 2021

Det er sædvanlig praksis at forlagets forskud på royalty (garantisummen) til forfatteren beregnes af størrelsen på første trykte oplag. I mange kontrakter står det udtrykkeligt, at forskuddet beregnes som 1/3 eller ½ af den forventede royalty ved salg af første oplag.

En forfatter havde en kontrakt, hvor garantien blot stod som et kontant beløb. Af kontrakten fremgik dog også den estimerede størrelse af første oplag, som forlaget ville trykke. Efter kontraktens indgåelse meddelte forlaget forfatteren, at første oplag ville blive tredoblet. Efter forlagets mening havde det dog ingen indflydelse på garantisummen, da man jo havde aftalt et fast beløb. Forfatteren spurgte Dansk Forfatterforenings jurist, om det nu også kunne passe?

Som udgangspunkt gælder jo det, der står i kontrakten, men af og til skal den endelige aftale også forstås ud fra den juridiske forudsætningslære. Den handler om de tydelige forudsætninger, som parterne forhandler kontrakten ud fra: Her sammenhængen mellem garantisummens størrelse og det estimerede første oplag.

 

Det fremgik af tallene i kontrakten, at det aftalte kontante garantibeløb stort set svarede til halvdelen af forventet royalty ved salg af første oplag ud fra kontraktens oprindelige tal. Det måtte således lægges til grund, at forlaget havde foreslået og forfatteren accepteret garantisummens størrelse ud fra samme forståelse af forventningerne til salget af første oplag. Da dette var i overensstemmelse med sædvanlig praksis for beregning af forskud, burde sædvanlig praksis for opregulering af forskuddet ved opregulering af første oplags størrelse, dermed også finde anvendelse.

Med henvisning til disse argumenter fik forfatteren forhandlet sig til et større, kontant forskud.

Husk, at du som medlem altid kan søge råd og vejledning hos jurist Anne Koldbæk på jura@danskforfatterforening.dk

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte