Find oversætter

Forfattere og illustratorer søges til projektet ”1 år med tegneserier” i skoleåret 2021/2022

Dansk Forfatterforening søger lige nu 7-14 forfattere og illustratorer til nationalt projekt i 2021/2022.

17. november 2020

 

I samarbejde med 7 skoler og PLC’er (Pædagogiske LæringsCentre) søger Dansk Forfatterforening forfattere og illustratorer til et projekt målrettet folkeskolens mellemtrin kaldet ”1 år med tegneserier”. Projektet har til formål at skabe 1 års forløb for skoleklasserne, hvor de læser og arbejder med tegneserier, graphic novels og illustrerede ungdomsbøger. Hver skole skal modtage 4 workshops i dansk og billedkunst.

Din opgave vil bestå i:

 • At afholde 2 eller 4 workshops på skolen for en klasse på mellemtrinnet i skoleåret 2021/2022. Antallet af workshops afhænger af, om du udelukkende skriver, tegner eller gør begge dele. Eleverne afslutter skoleåret/forløbet med en udstilling, som vi lægger op til, at du inddrager i din undervisning.
 • At koordinere med undervisere og/eller PLC-personale i forbindelse med workshops.
 • At stille eksisterende værker til rådighed til en tidsbegrænset grafisk kampagne på de PLC’er, der deltager i projektet (illustrationer & citater til plakater, fotostater, inspirationsmateriale osv.)

 

Du kan ansøge som:

 • Forfatter til tegneserier/graphic novels/illustrerede ungdomsbøger (2 skrive/fortælle-workshops og 1 honorar på i alt 15.000 kr.)
 • Illustrator til tegneserier/graphic novels/illustrerede ungdomsbøger (2 tegneworkshops og 1 honorar på i alt 15.000 kr.)
 • Kombineret forfatter og illustrator (4 workshops og 1 honorar på 28.000 kr.)

 

Det er et krav, at du:

 • Har udgivet minimum 1 bogværk på et af dig uafhængigt forlag inden for genrerne tegneserie, graphic novel eller illustreret ungdomsbog.
 • Har dokumenteret undervisningserfaring – fx via Huskunstnerordningen, som underviser i folkeskole, gymnasiet eller universitetet, workshops for børn/unge eller andet.
 • Er i stand til selv at koordinere rejse til og fra skolen + i det hele taget er indstillet på at koordinere aftaler med skole og PLC

 

Vi tilbyder:

 • Mulighed for at deltage i et spændende projekt, der skaber læseglæde hos 4.-6. klasse.
 • Være med til at skabe ny viden om illustrerede værkers effekt på de klassetrin, der er i særlig risiko for at stoppe med at lystlæse.
 • Hver forfatter og illustrator modtager et honorar på 15.000 kr. Kan du varetage både forfatter- og illustratorworkshopsene er honoraret 28.000 kr.
  Honoraret udbetales i to rater.

 

 

 

Ansøgning
Motiveret ansøgning og CV sendes til Louise Leegaard på e-mail blixen@danskforfatterforening.dk.
Husk at påføre navn og kontaktoplysninger på alle bilag.

Ansøgningsfrist: 9. december 2020 kl. 12

 

Om os
Dansk Forfatterforening arbejder for at forbedre vilkårene for forfattere, oversættere og illustratorer. Dansk Forfatterforening bekymrer sig om læsningen og vil med dette projekt øge læselysten blandt eleverne på mellemtrinnet og give dem et nært kendskab til den illustrerede genre.

 

Kontakt: For yderligere information om projektet og stillingerne kontakt Louise Leegaard på mail: blixen@danskforfatterforening.dk

Hent stillingsopslag som PDF her.

 

 

Projektet er blevet til med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

 

 

 

 

 

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte