Find oversætter

Formandens nytårshilsen

Formand Morten Visby ønsker alle medlemmer et godt 2020! Læs hele nytårshilsenen her.

7. januar 2020

Kære medlem

Endnu et aktivt år i foreningen er ved at være omme. Idet jeg ønsker alle medlemmer et godt nytår og takker for engagementet i 2019, ser jeg frem til et fortsat godt samarbejde med alle vores grupper, styrelser og udvalg i det nye år. Jeg ser et 2020 for mig, der naturligvis vil rumme mange forskellige fokusområder og brændpunkter, men som navnlig vil være præget af vores fortsatte indsats for at øge ikke mindst børns læselyst. På det punkt har vi flere nye tiltag i støbeskeen, som jeg glæder mig til at se udfoldet i foreningens regi. Det er en sag, der vinder stadig støre politisk momentum i samfundet omkring os, og det skal foreningen udnytte til at skabe nye læsere til gavn for den danske forfatterstand.

Jeg ser også et 2020, hvor foreningen kommer afgørende skridt videre i de forskellige forlagsforhandlinger, vi har været involveret i de seneste måneder. Vi har brug for forlagskontrakter, der er på omdrejningshøjde med situationen på et bogmarked i forandring.

Noget af det første, jeg selv skal efter juleferien, er at udbygge vores gode samarbejde med det europæiske journalistforbund, som er vores allierede i kampen for bedre sociale vilkår for kulturelle freelancere. For nu at blive ved det internationale har det været en af mine helt store glæder i 2019, at vi igen har fået et tæt forhold til vores fæller i det svenske forfatterforbund.

 

Vi har så meget til fælles, og vi må intensivere samarbejdet i de kommende år. Vi starter allerede den 18. januar, hvor den formidable Gunnar Wetterberg kommer til vores medlemsfest og beretter om sine provokerende, men sært besnærende tanker om en nordisk statsunion.

Og så må jeg selvfølgelig ikke glemme at nævne det dér ophavsretsdirektiv, som for alvor skal implementeres i dansk lov nu. Det indebærer et omfattende påvirknings- og forståelsesarbejde, hvoraf store dele kommer til at foregå i 2020, eftersom EU har givet den danske regering frist til juni 2021 til at ændre lovgivningen, så den bl.a. garanterer forfattere, illustratorer og oversættere bedre vilkår og mere rimelige kontraktforhold. Lur mig, om ikke Dansk Forfatterforening får travlt med det.

Godt nytår!

Morten Visby
Formand for Dansk Forfatterforening

NB! Vi har også lagt en nytårsvideohilsen på Facebook. Se den her.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte