Find oversætter

Fremover skal du søge Statens Kunstfond med MitID

11. december 2023

Ansøgninger og afrapportering til Statens Kunstfond modtages fremover udelukkende digitalt via MitID. Efter en prøveperiode er det nu ændret, så det er obligatorisk for alle ansøgere. Der er dog stadig et par undtagelser – bl.a. hvis du ikke har MitID. bekendtgørelsen inkl. undtagelser her

Vær i øvrigt opmærksom på, at hvis man skal fritages for den digitale kommunikation, så skal man i god tid før ansøgningsfristen henvende sig til Statens Kunstfond for at høre, om man kan opnå en individuel aftale/ordning.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte