Find oversætter

Giv et bud på en historie

 

Kom med et bud på en historie, du brænder for at fortælle

Ansøgningsfrist 1. maj 2018

12. marts 2018

KGL. DANSK er Skuespillets nye tiltag, der skal sikre at dansk teater til stadighed udvikler originale fortællinger.
Kom med et bud på en historie du brænder for at fortælle.

Send dit tekstuddrag og et kort CV til kgl.dansk@kglteater.dk

Læs mere om projektet og se hele invitationen her

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte