Find oversætter

Honorar ved aflyste arrangementer

24. marts 2020

Det er endnu uvist, præcist hvilke kompensationsmuligheder man har som forfatter, oversætter eller illustrator, når man har mistet et honorar som følge af et aflyst arrangement. Der tegner sig dog det billede, at mange offentligt støttede arrangementer ikke skal betale deres støttemidler tilbage, og derfor mener Dansk Forfatterforening, at man i den situation må være berettiget til at modtage sit honorar, selvom arrangementet aflyses. Det gælder fx arrangementer støttet af Statens Kunstond. Læs mere her. Det er også foreningens vurdering, at de fleste andre offentligt støttede arrangementer, f.eks. via folkebiblioteker, faktisk følger det princip.

Der er dog ingen tvivl om, at arrangementer omfattet af myndighedernes forsamlingsforbud i princippet kan aflyses af arrangøren, uden at denne skal betale. Der er trods alt noget, der hedder force majeure, som heller ikke forfattere er hævet over. Her bør man i dialog med arrangøren undersøge, om det økonomiske grundlag for arrangementet vitterlig er bortfaldet. Hvis det er det, bør man af hensyn til eventuelle kompensationsmuligheder sikre sig dokumentation for, 1) at det er arrangøren, der aflyser, 2) at aflysningen entydigt skyldes coronakrisen og 3) hvor stort honoraret skulle have været.

 

I nogle tilfælde kan det være en mulighed at aftale et erstatningsarrangement senere. Det kan være en god løsning for nogle, at få honoraret her og nu som aftalt og så blot afvikle arrangementet senere. Man skal blot være opmærksom på, om der reelt er tale om en udskydning af arrangementet, eller om arrangøren blot dækker det aflyste arrangement med et andet, der allerede var programsat til senere. I sidstnævnte tilfælde vil løsningen ikke råde bod på det reducerede udbud af arrangementer og ikke være en reel kompensation.

Dansk Forfatterforening anbefaler generelt, at begge parter hjælper hinanden med at løse problemet i mindelighed med fleksibilitet fra begge sider. Også som forfatter bør man udvise forståelse for den ekstraordinære situation, ikke alene i forhold til at hindre smittespredning, men også til den generelle usikkerhed over varigheden og de økonomiske konsekvenser, som vi alle deler.

Fra foreningens side vil vi opgradere disse opmærksomhedspunkter til et sæt deciderede retningslinjer, så snart der hersker større klarhed om, hvordan de offentlige kompensationsordninger præcist kommer til at fungere. Indtil da anbefaler vi dialog og dokumentation.

Hvis du har brug for sparring i forbindelse med aflyste arrangementer el.lign., så er du som medlem meget velkommen til kontakte foreningens jurist Anne Koldbæk på ak@danskforfatterforening.dk

 

2004 - 2020 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte