Find oversætter

Honorar ved aflyste arrangementer

16. april 2020

Arrangementer støttet af Statens Kunstfond
Hvis du skulle have optrådt ved et arrangement i perioden 9. marts til 8. juni 2020, som er støttet af Statens Kunstfond, så kan du bede arrangøren om at få udbetalt dit honorar, og denne indtægt kan i så fald ikke tælle med som tab/tabt indtægt i forbindelse med de øvrige hjælpepakker. Vi henstiller til, at du er meget omhyggelig med ikke at søge refusion flere steder fra.

Anbefaling om arrangementer generelt
Hvis du skulle have optrådt ved et arrangement i perioden 9. marts til 8. juni 2020, som IKKE er støttet af Statens Kunstfond, så anbefaler vi, at du går i dialog med arrangøren og anmoder om at få udbetalt dit honorar alligevel eller aftaler en ombooking. Vær dog opmærksom på, at en eventuel ombooking ikke bør erstatte forventede optrædener senere på året, som du måske alligevel ville være blevet booket til. Kan intet af dette lykkes, tilrådes du at sørge for at skaffe solid dokumentation for den mistede indtægt til brug i støtteordningerne nævnt ovenfor. Det er bedre med en kort erklæring fra arrangøren end en lang emailkorrespondance.

Hvis du har brug for sparring i forbindelse med aflyste arrangementer el.lign., så er du som medlem meget velkommen til kontakte foreningens jurist Anne Koldbæk på ak@danskforfatterforening.dk

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte