Find oversætter

Husk at pligtaflevere e-bøger til Det Kgl. Bibliotek

Det Kgl. Bibliotek varetager som kulturarvsinstitution under Kulturministeriet indsamling og bevaring af såvel den fysiske som den digital kulturarv.

26. oktober 2020

I dag udgives mange bøger kun i digital form, og det er kun bøger der distribueres via Publizon, som automatisk pligtafleveres.

Som forlag eller selvudgiver, er det nu muligt at indsende udgivelser direkte til Det Kgl. Bibliotek her. Ved at uploade udgivelsen, er man med til at sikre bevaring af kulturarven – også den del af kulturarven der ikke nødvendigvis udgives via kommercielle kanaler.

Læs mere her: digital pligtaflevering

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte