Find oversætter

Husk Copydan-forbehold

Husk at få et Copydan-forbehold ind i dine forlagsaftaler fremover.

21. juni 2016

En af konsekvenserne af den nye lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder er, at du fremover skal huske at sikre dig, at dine forlagsaftaler indeholder et Copydan-forbehold, der skal se sådan her ud:

”Uanset parternes overdragelse af rettigheder ved denne aftale bevarer parterne hver især deres rettigheder i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicenser eller andre lovbestemte vederlagsordninger, samt tilsvarende nationale, udenlandske eller internationale bestemmelser, herunder regler og vederlagsordninger, der senere måtte supplere eller afløse disse bestemmelser. Dette gælder hvad enten ordningerne eksisterer i dag eller etableres i fremtiden, og uanset om der er tale om en dansk, udenlandsk eller international aftale.”

Der kommer mere information om Copydan-forbeholdet efter sommerferien på DFF’s hjemmeside og i Forfatteren.

 

2004 - 2021 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte