Find oversætter

HUSK: Det, der ligger på nettet, er ikke fri for ophavsret!

Et faglitterært medlem, der ud over sit faglige forfatterskab har en hjemmeside og blog med supplerende materiale, oplever jævnligt, at andre virksomheder og enkeltpersoner, genbruger hendes tekster og andet materiale på deres egne sider. Hun henvendte sig til juristen med spørgsmålet om, hvad man må og ikke må.

17. december 2021

Svaret er, at det, der står i denne vejledning også gælder på nettet: https://kum.dk/fileadmin/_kum/5_Publikationer/2006/God_citatskik_og_plagiat_i_tekster.pdf

Citerer man andre, skal man citere korrekt og kreditere ophavsmanden. Man kan citere uden at indhente tilladelse fra ophavsmanden, hvis man overholder grænserne for citat.

Billedmateriale kan ikke bruges frit, det kan heller ikke ”citeres”, heller ikke selvom et billede ser ”forældreløst” ud, når det ligger tilgængeligt på en eller flere andres hjemmesider uden angivelse af ophavsmand. Brug af billeder kan i meget vidt omfang nemt og økonomisk overkommeligt klareres via VISDA: https://www.visda.dk/bruger-du-billeder/

Refererer man til andres tekster, skal man angive kilde og huske, at der også er grænser for, hvor meget man kan referere, før man kan blive beskyldt for at lægge sig for tæt op ad andres tekster.

 

Hvis man tager andres tekster og genbruger dem som sine egne, så er det åbenlyst plagiat, dvs. en krænkelse af ophavsretten, og kan føre til både økonomiske krav og mere alvorlige tiltag.

Derudover, så må man ifølge domspraksis fra bl.a. EU Domstolen, gerne linke til materiale, der ligger offentligt tilgængeligt på andres hjemmesider. Også uden at indhente tilladelse.

Sørg altid for, at dine tekster, billeder og andet materiale, som du lægger op på nettet, er tilstrækkeligt tydeligt krediteret, også dit eget.

Det gør det også nemmere for kollektive forvaltningsselskaber at finde frem til ophavsmanden, i det omfang der finder en brug sted, der er omfattet af kollektive licenser og berettiger dig til vederlag

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte