Find oversætter

Ingen er hævet over ophavsretten – ikke engang Google

Med et stort kompromis i sidste uge er EU’s ophavsretsdirektiv kommet et afgørende skridt videre i sidste øjeblik.

27. februar 2019

Sagen er vigtig for danske forfattere, illustratorer og oversættere, fordi direktivet rummer en del ting af stor betydning for forfatterstanden i Danmark. For eksempel opererer direktivet med en række banebrydende bestemmelser om forfattere, oversættere og illustratorers grundlæggende ret til et rimeligt vederlag. Og hvis de skal blive til virkelighed – til virkelighed i dansk lov – kræver det, at direktivet som helhed bliver til noget.

Derfor er det så vigtigt, at kommission, ministerråd og europaparlament nu er nået frem til et kompromis i spørgsmålet om de store internetplatformes ansvar for de ophavsretsligt beskyttede materialer, der deles på platformene. Med dette kompromis skal f.eks. YouTube have betalingsaftaler med kunstnerne for offentliggørelse af deres værker på platformen. Og har YouTube eller andre Big Tech-tjenester ikke sådanne aftaler, er det dem selv og ikke brugerne, der har det juridiske ansvar for delingen. Det i sig selv er en meget positiv ændring af stor betydning for alle rettighedshavere – også selvom kompromiset indebærer undtagelser for mindre, nystartede platforme.

 

Direktivet skal ganske vist endnu ratificeres af bl.a. Europa-Parlamentet, og det er ingen ekspeditionssag, men det regnes i dag for sandsynligt. I givet fald vil det danske kulturministerium have 24 måneder til at implementere retten til rimeligt vederlag i vores egen ophavsretslov.

Alt i alt må der siges at være gode takter i processen med direktivet, som Dansk Forfatterforening har arbejdet intensivt med i nu fire år. Ikke mindst efter at det også er blevet undgået – bl.a. efter direkte intervention fra Dansk Forfatterforening – at forlag ikke skal have mulighed for andel i biblioteksafgiften.

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte