Find oversætter

Konference og idekonkurrence

Når Rigsarkivet i løbet af de næste par år flytter fra Slotsholmen, står Folketinget over for en unik mulighed for at overtage bygningerne og dermed skabe rammerne for et mere åbent og borgervendt parlament. I den forbindelse afholdes en konference og en idékonkurrence.

22. marts 2018

Konferencen afholdes onsdag den 4. april 2018 kl. 9-15 i Landstingssalen. På konferencen kan man høre mere om visionerne for projektet og mulighederne for at deltage i idekonkurrencen. Fristen for tilmelding til konference er 27. marts. Læs mere om konferencen, og hvordan man kan tilmelde sig på Folketingets hjemmeside:

http://www.ft.dk/da/aktuelt/nyheder/2018/03/folketinget-lancerer-idekonkurrence

Idékonkurrencen gennemføres som et parallelopdrag, og formålet er at få belyst forskellige muligheder for anvendelse af bygningerne i samspil med Folketingets eksisterende bygninger og de omkringliggende byrum, inden Folketinget træffer beslutning om eventuelt at overtage bygningerne.

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte