Find oversætter

Konference på Christiansborg: Hvad er forfatterens og litteraturens rolle i samfundet?

Mnadag d. 2. maj havde Dansk Forfatterforening sat en række forfattere, litteraturkritikere, kulturordførere og deslige stævne med det formål, at diskutere og debattere forfatterens og litteraturens rolle i samfundsdebatten. Det kastede en spændende og nuanceret debat af sig.

6. juni 2016

Konferencen bestod af oplæg fra to paneler. Det første panel bestod af Dennis Gade Kofod, Mette Pedersen Høeg, Egon Clausen, Mette Jokumsen, Morten Gade, Anne-Marie Mai, og Peder Frederik Jensen. Det andet panel bestod af kulturordførerne Alex Ahrendtsen, Holger K. Nielsen, Rasmus Nordqvist, Naser Khader og Zenia Stampe.

Debatten berørte flere vigtige emner og nåede bredt ud i forhold til emnet.

Forfatternes rolle i samfundsdebatten

Der var delte meninger i panel 1 og blandt forfatterne i salen. Egon Clausen mente, at forfatterne burde melde sig som aktive samfundsdebattører, fordi litteraturen har vanskelige vilkår i disse år. Andre, med Peder Frederik Jensen og Anne-Marie Mai i spidsen, var af den overbevisning, at litteraturen er bidrag nok i sig selv til samfundsdebatten. De mente, at litteraturen i sig selv er kritisk og samfundsdebatterende. En holdning om, at forfatterne nok kunne blande sig mere, men kun om de emner de beskæftigede sig med i litteraturen, var også til stede – repræsenteret ved Dennis Gade Kofod.

Alle politikere i panel 2 var enige om, at forfatterne var meget velkomne til at blande sig mere i samfundsdebatten. Alex Ahrentsen var dog af den holdning, at forfatterne nødvendigvis skal sætte sig ordentligt ind i de sager, de udtaler sig om, hvis de vil tages alvorligt. De andre politikere med Rasmus Nordqvist i spidsen understregede, at forfatterne skal debattere som forfattere og ikke politikere – forfatterne kan bidrage med skæve vinkler og anderledes holdninger – både indirekte igennem litteraturen og direkte i debatten – uden nødvendigvis at vide lige så meget som en politiker.

Samfundsdebattens hårde tone

Flere politikere nævnte, at den hårde tone er et vilkår i samfundsdebatten. Hvis ikke forfatterne vil være del af eller udsættes for denne tone, så skal de hellere lade være med at deltage direkte i debatten og i stedet koncentrere sig om at skrive. Erkend at shitstorms er en del af samfundsdebatten.

Rum for dialog mellem forfattere og politikere

Blandt politikerne var der enighed om, at en bedre dialog med forfatterne kan gavne dem i deres arbejde. De ønsker at blive udfordret af andet end politikere og efterlyser samfundsengagement og dialoglyst fra forfatterne. Men denne dialog skabes kun, hvis både politikere og forfattere arbejder for det. Forfattere skal skrive kronikker og debatindlæg – politikerne skal læse deres bøger. Zenia Stampe nævnte, at hvis forfatterne selv sparker døren ind, så skal politikerne nok lytte. Rasmus Nordqvist nævnte sine ugentlige møder med kunstnere som bud på, hvordan dialogen mellem politikere og kunstnere kan skabe kreative forstyrrelser. Naser Khader nævnte denne konference som eksempel på et rum for dialogen.

Digitalisering – ven eller fjende?

Flere forfattere og politikere var af den holdning, at de sociale medier vanskelliggør og fordummer samfundsdebatten, fordi debatkulturen har tendens til at blive overfladisk på fx Facebook. Andre i salen med Morten Gade i spidsen mente, at forfatterne lever i en osteklokke – de skal se teknologi og digitalisering som en mulighed for at lege med fortælleformer og distributionskanaler i stedet for tage afstand fra alt ny teknologi.
Bred enighed om, at digitaliseringens algoritmer udfordrer samfundet, og samtidigt muliggør den store fælles samtale, selvom karakteren af samtalerummet ændrer sig.

Presse som følge af konferencen:

Pressemeddelelse udsendt  20. april og 28. april
Peder Frederik Jensen kronik bragt i Politiken 30.04.16: http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE3182955/jeg-giver-ikke-en-fuck-sammen-med-yahya/

Jakob Vedelsby i P1 eftermiddag 02.05.16 (efter ca. 23 min.): http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/p1-eftermiddag-2016-04-24#!/23:01

Klaus Rothstein kommentar i Weekendavisen 04.05.16:
http://www.rothstein.dk/2016/taenk-foer-du-taler/

Artikel på DR.dk 05.05.16: ”Blander forfattere sig for meget i samfundsdebatten? 4 giver deres bud”

http://mobil.dr.dk/#artikel/nyheder/kultur/boeger/blander-forfattere-sig-meget-i-samfundsdebatten-4-giver-deres-bud

 Berlingske kronik – bragt ca. 13. maj – ligger også her: http://forum.danskforfatterforening.dk/tm.aspx?high=&m=1048&mpage=1#1048

Mette Høegh kronik i Politiken d. 26. maj ligger her:

http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE3216164/samfundet-har-ikke-brug-for-forfatteren/

 

2004 - 2021 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte