Find oversætter

Kritisk revision 2020 – frist for indsigelse 3. januar 2021

 

 

13. december 2020

De to kritiske revisorer, der blev valgt på generalforsamlingen i september 2020, er siden tiltrådt andre hverv i foreningen, som på forskellig vis desværre gør dem inhabile til at bestride posterne som kritiske revisorer i forbindelse med regnskabet 2020.
For ikke at stå uden kritiske revisorer, og for at være så tro som muligt mod tidligere generalforsamlingers beslutninger, har bestyrelsen i samråd med generalforsamlingens dirigent besluttet at bede Henrik Nilaus og Janne Hejgaard, der begge tidligere har været medlemsvalgte kritiske revisorer, om at varetage hvervet i forbindelse med regnskabet 2020.
Henrik Nilaus og Janne Hejgaard har begge sagt ja.

Men hvis du som ordinært medlem har indsigelser mod denne beslutning, kan du sende indsigelsen til sekretariatschef Sara Strand på ss@danskforfatterforening.dk, dog senest den 3. januar 2021. Hvis sekretariatet modtager indsigelse mod denne løsning på problemet, vil posterne som kritiske revisorer ikke blive genbesat, og der vil ikke blive foretaget kritisk revision i 2020. I så fald vil foreningen naturligvis afvente valget af to nye kritiske revisorer ved generalforsamlingen 2021 mhp. kritisk revision af regnskabet for 2021.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte