Find oversætter

Medudgiverforlag tilbagebetaler 9000 kr. til forfatter

11. august 2020

Forfatteren har udgivet 2 værker på et medudgiverforlag. Forfatteren har selv ydet tilskud til forlaget på 15.000 kr. pr. værk, og det var aftalt, at første trykte oplag skulle være hhv. 800 eksemplarer for det ene og estimeret 700 eksemplarer for det andet. Forlaget oplyste ikke forfatteren om første oplags faktiske størrelse ved udgivelsen.
Dansk Forfatterforenings jurist har – ud fra oplysninger om salg gennem årene og makulering af restoplag – opgjort størrelsen af første oplag for bøgerne til omkring hhv. 550 og 450 eksemplarer. Dette er ikke i overensstemmelse med aftalen og forfatterens forudsætning for de indbetalte tilskud. Dansk Forfatterforening rettede derfor krav til forlaget om at tilbagebetale den del af forfatterens tilskud, der forholdsmæssigt svarer til ”betalingen” for de manglende eksemplarer.

 

Forlaget har anerkendt, at de ikke har trykt de aftalte antal eksemplarer af første oplag for begge værker. Forlaget har derfor tilbagebetalt godt 9000 kr. ud af de 30.000 kr., som forfatteren har betalt i medfinansiering.

Husk altid at få skrevet oplagets størrelse ind i kontrakten.

Som medlem kan du løbende søge råd og vejledning hos Dansk Forfatterforenings jurist, Anne Koldbæk på jura@danskforfatterforening.dk

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte