Find oversætter

Ny bestyrelse er valgt

Kampvalget er afgjort!

15. oktober 2021

Bestyrelsesvalget faldt ud på følgende måde:

Nanna Gyldenkærne (valgt med 295 stemmer)

Anne Sofie Hammer (valgt med 290 stemmer)

Tomas Lagermand Lundme (valgt med 218 stemmer)

Kaare Øster (valgt med 213 stemmer)

Lotte Thrane (valgt med 176 stemmer)

Suppleanter:

Birte Kont (1. suppleant med 158 stemmer)

Erik Trigger (2. suppleant med 134 stemmer)

Stemmeprocenten ved bestyrelsesvalget var 38 procent (447 indkomne stemmesedler).

Vedtægtsændringerne blev vedtaget med stort flertal. Stemmeprocenten var 36 procent (428 indkomne stemmesedler).

§20 stk. 4: 410 stemte for, 15 stemte imod, 2 stemte blank og 1 stemmeseddel var ugyldig.

§23 nyt stk. 3: 392 stemte for, 32 stemte imod og 5 stemte blankt.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte