Find oversætter

Ny formand og bestyrelse er valgt!

Kampvalget er afgjort!

12. juni 2017

Som ny formand blev Morten Visby valgt med 285 stemmer. Janne Hejgaard fik 209 stemmer.

 

Det øvrige bestyrelsesvalg faldt ud på følgende måde:

Sally Altschuler (valgt med 318 stemmer)

Sanne Udsen (valgt med 252 stemmer)

Lotte Petri (valgt med 244 stemmer)

Kaare Øster (valgt med 235 stemmer)

Lotte Thrane (valgt med 223 stemmer)

Suppleanter:

Stephanie Caruana (1. suppleant  med 208 stemmer)

Lotte Rienecker (2. suppleant med 153 stemmer)
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand mv. den 21. juni.

Stemmeprocenten ved bestyrelses- og formandsvalg var 40 procent (511 indkomne stemmesedler). 17 stemmesedler var blanke.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget med stort flertal: Ud af 1210 stemmeberettigede afgav 468 stemme.§8: 449 stemte for og 9 stemte imod, 10 stemte blankt.§23: 437 stemte for og 23 imod, 8 stemte blankt.

Se også pressemeddelelse: her

 

 

Optælling knud

Konvolutter bunke Optælling Aino

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte