Find oversætter

Ny rapport om gratisarbejde mv.

Rapporten er udarbejdet af Kurana i foråret 2022 på baggrund af en kvalitativ undersøgelse af 14 forfattere, oversættere og illustratorer samt 11 repræsentanter for arrangører fra festivaler, foreninger, biblioteker og andre kulturinstitutioner.

Undersøgelsen giver et solidt indblik i, hvilke dynamikker og dilemmaer der er på spil for forfattere, oversættere og illustratorer samt arrangører, når det gælder fastsættelse af honorarer og forhandling af aftaler om optrædener mv.

28. juni 2022

Et honorar, men for lavt
10 ud af de 14 adspurgte fortæller, hvordan biblioteker, foredragsforeninger, menighedsråd, højskoler, private læseklubber og velgørenhedsorganisationer har kontaktet dem for at efterspørge et foredrag, men uden at kunne tilbyde et honorar svarende til, hvad forfatteren eller oversætteren fandt rimeligt.

Halvdelen af de adspurgte (7 ud af 14) har oplevet, at jobbet har vist sig at være mere omfangsrigt end aftalt – dette gælder både lønnet arbejde og frivilligt ulønnet arbejde, hvor kunden eller samarbejdspartneren beder om ekstraarbejde, der rækker ud over den indgåede aftale.

Forhandlingssituationen
Undersøgelsen viser, at arrangørerne benytter sig af forskellige principper og parametre som rettesnor for, hvordan de aflønner forfattere, oversættere og illustratorer i forbindelse med optrædener. De uregulerede vilkår på markedet resulterer i to overordnede principper for honorering: 1) “take it or leave it” og 2) “honoraret er til forhandling, men i begrænset omfang”.

Lidt mere end halvdelen af arrangørerne (6 ud af 11) benytter sig af en tilgang, hvor de forventer, at de skal forhandle med den pågældende forfatter, oversætter eller illustrator om honorarets størrelse og/eller øvrige aflønningsformer.

Bekymring over negative konsekvenser for relationen til potentielle kunder eller gode samarbejdspartnere fylder hos knap en tredjedel af de adspurgte forfattere, oversættere og illustratorer, når snakken falder på forhandlinger.

Rapporten giver endvidere et vist indblik i arrangørernes virkelighed, som også kan være præget af dilemmaer og begrænsninger, som man må tage hensyn til i den enkelte forhandlingssituation.

 

Hvem bærer risikoen?
En del forfattere, oversættere og illustratorer benytter ikke kontrakter ved optrædener. 6 ud af 11 arrangører derimod fortæller, at de benytter kontrakter til at etablere en juridisk forpligtelse mellem parterne og således tager højde for honorarstørrelse, udbetaling, lavpraktiske vilkår, aflysning fra arrangørens side og force majeure, for eksempel covid-19- restriktioner. Kun 1 ud af disse 6 arrangørers kontrakter forholder sig til det scenarie, hvor en forfatter, oversætter og illustrator kan aflyse, for eksempel i tilfælde af sygdom. Størstedelen af arrangørerne siger endvidere, at de ikke har oplevet, at en forfatter, oversætter eller illustrator har aflyst eller har meldt sig syg; arrangementet er altid blevet afviklet eller evt. udskudt til en senere dato

Læs hele rapporten her.

Tre ting bliver gjort endnu tydeligere af rapporten
Vi skal som interesseorganisation arbejde for at fremhæve de takster og gode råd, der allerede findes – for der er et rum for forhandling, som vi skal turde at gå ind i. Og så skal vi blive ved med at tale om honorar og takster: Vi lærer af at dele viden med hinanden og fortælle om vores individuelle honorarpraksis.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte