Find oversætter

Pas på deadlines, navnlig når udgivelsen er fondsfinansieret!

20. marts 2019

Et forlag havde ophævet forlagskontrakten med en forfatter, fordi forfatteren ikke havde overholdt deadline for aflevering af manuskriptet. Det er ikke usædvanligt, at forfattere får udsættelse en eller flere gange ift. aftalte deadlines, men forlaget har faktisk ret til at bringe kontrakten til ophør. Juristen kontaktede forlaget med henblik på at høre, om det ville være muligt at genoptage forlagskontrakten. Det viste sig, at det også handlede om, at et økonomisk støttebidrag til udgivelsen fra en fond bortfaldt, fordi deadline ikke blev overholdt. Der blev indgået aftale om en ny endelig deadline, som forfatteren skal overholde, og forfatteren afgav underskudsgaranti svarende til det bortfaldte beløb til forlagets udgivelse. På baggrund af dette kunne forlagskontrakten og samarbejdet fortsætte.

Du kan som medlem altid kan søge råd og vejledning i Dansk Forfatterforenings sekretariat. Foreningens jurist Anne Koldbæk kan kontaktes på: ak@danskforforfatterforening.dk

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte