Find oversætter

Principiel sejr for Dansk Forfatterforening!

Dansk Forfatterforening har sammen med bl.a. Copydan Tekst & Node og Danske Forlag fået medhold i en afgørelse fra Ophavsretslicensnævnet om betaling til rettighedshaverne for Notas udlån af lydbøger og e-bøger.

15. november 2021

Afgørelsen er principielt vigtig, fordi den fastslår, at forfattere og forlag har krav på et rimeligt vederlag for den statslige tilrådighedstillelse af litteratur til syns- og læsehandicappede, og at dette vederlag skal være forbrugsbestemt og ikke blot en engangsbetaling.

Læs mere om afgørelsen hos BogmarkedetKulturmonitor eller Mediawatch.

Du kan også læse hele kendelsen her (sag nr. 123).

Hvis du er berettiget til betaling fra Nota, kommer betalingen automatisk, hvis du er tilmeldt Copydan Tekst & Node som rettighedshaver. Tilmelding sker via hjemmesiden: https://www.tekstognode-online.dk/login/101195cselvlogin.aspx.

Efter fradrag af administrationsomkostninger til Copydan Tekst & Node bliver betalingen fordelt mellem forfatter/oversætter/illustratorer og udgiver efter de fordelingsnøgler, der er aftalt i Copydan-foreningerne. Pengene bliver tidligst i 2022 udbetalt til din NemKonto. Betalingspligten er med tilbagevirkende kraft til 2018 og indeksreguleret.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte