Find oversætter

Forfattere søges til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Dansk Forfatterforening har mulighed for at foreslå et medlem til Statens Kunstfond projektstøtteudvalg for litteratur. For at sikre kunststøttens uafhængighed åbner Forfatterforeningen for, at interesserede kan søge om at komme i betragtning til projektstøtteudvalget.

1. august 2017

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for litteratur uddeler rejselegater og yder støtte til litterære projekter, udgivelser og oversættelser, til formidling og projekter, der styrker udbredelsen af litteratur, til andre projekter, der kan fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark samt til udbredelsen af dansk litteratur i udlandet. I 2016 behandlede udvalget ca. 2.000 ansøgninger.

Profil og vilkår
Som kandidater til udvalget ønsker vi forfattere, oversættere eller illustratorer, som er kyndige læsere med et bredt litteratursyn og en skarp evne til at vurdere gennemførligheden i litterære projekter, og som har personlig integritet og evner at samarbejde, selv når der opstår uenighed. Posterne besættes for en 4-årig periode fra 1. januar 2018.

I 2017 er det årlige honorar på kr. 97.729 kr.

 

Ansøgningsprocedure
Ansøgninger, inkl. CV, indsendes pr. mail til litteratur@danskforfatterforening.dk senest 9. august 2017 kl. 12. Kvittering for modtagelsen sendes senest dagen efter fristen.
Ansøgerne kan blive indkaldt til en uddybende samtale tirsdag den 22. august, og svar udsendes senest primo september.

Ansøgningerne behandles fortroligt. Den endelige afgørelse om litteraturudvalgenes sammensætning ligger hos Statens Kunstfonds Repræsentantskab, der foretager sin indstilling i løbet af efteråret 2017. Dansk Forfatterforenings medlemmer af repræsentantskabet for Statens Kunstfond er Jo Hermann og Egon Clausen.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til sekretariatschef Sara Strand i Dansk Forfatterforening, tlf. 32 95 51 00 frem til 22. juni og igen fra den 7. august 2017.

Al korrespondance sker i fortrolighed.

 

 

Fotoet er fra Vagn Steens mindeudstilling, marts 2017.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte