Find oversætter

Redaktion af maskinoversat tekst udløser ikke bibliotekspenge

10. juni 2024

En redaktør af en maskinoversat tekst er ikke berettiget til bibliotekspenge. Det har Slots- og Kulturstyrelsen slået fast på deres hjemmeside. Det sker efter en henvendelse fra Dansk Oversætterforbund, som har bemærket, at flere og flere forlag det seneste halve år er begyndt at eksperimentere med at bruge AI-teknologi til at oversætte bøger, og efterfølgende få et menneske til at redigere den maskinoversatte tekst meget kraftigt for overhovedet at kunne udgive den. DOF har samtidigt noteret sig, at nogle forlag har indledt en praksis med at kreditere redaktøren af den maskinoversatte tekst som oversætter. Men den praksis berettiger altså ikke til biblioteksafgift fastslår SLKS.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte