Find oversætter

Repræsentantskabet for Statens Kunstfond rejser kritik af omprioritering til regionale kunstfonde

Repræsentantskabet for Statens Kunstfond beklager ved sit halvårlige møde den 3. oktober 2018, at Statens Kunstfond bliver reduceret med fem millioner kroner årligt.

8. oktober 2018

Beløbet bliver overført til to nyoprettede kunstfonde, nemlig Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond, der ifølge kulturministeren skal ”støtte udvikling af lokal kunstproduktion og etableringen af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og -miljøer.” Beløbet forbliver således i det kunstneriske produktionsmiljø, men den kunst, som de to udvalg vælger at støtte, bliver underlagt et erhvervsmæssigt nyttesyn, og det betegner et afgørende brud med de kvalitetskriterier, der er gældende for tildelingerne fra Statens Kunstfond. Repræsentantskabet beklager, at det sker.

Læs hele pressemeddelelsen her: https://www.kunst.dk/presse/pressemeddelelser/2018/repraesentantskabet-rejser-kritik-af-omprioritering-til-regionale-kunstfonde/

 

Formand for Dansk Forfatterforening, Morten Visby udtaler: ”Pressemeddelelsen fra repræsentantskabet rejser en væsentlig kritik, som ikke handler om for eller imod regionale kunstfonde, men om det langt dybere skred i den danske kunststøtte, der ligger indlejret i regionaliseringen. Det er et skred væk fra effektive støttemidler, der går direkte til kunstnerisk arbejde og er baseret på kunstnerisk kvalitet, til fordel for et mellemlag af konsulenter og projektledere og et mere instrumentaliseret syn på kunstnerisk værdi.”

 

2004 - 2021 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte