Find oversætter

Støtteerklæring til Circolo Scandinavo, Den Skandinaviske Forening i Rom

27. september 2023

Circolo Scandinavo, Den Skandinaviske Forening i Rom, er af truet med lukning – det vidunderlige, historiske sted i Rom, hvor skandinaviske forfattere, oversættere og andre kunstnere har mødt hinanden siden 1860, og hvor de siden 1975 har kunnet bo og arbejde fra 1 til 3 måneder.

Circolo Scandinavo står til at miste det årlige driftstilskud fra Nordisk Ministerråd; den endelige beslutning om dette tages til Nordisk Ministerråds møde i november.

Tilskuddet har været på et beløb, der svarer til 1,4 mio. danske kroner, et mindre beløb, når man ser på Ministerrådets budget, og hvad der ellers gives tilskud til. Vi har fået det indtryk, at kultur-området nu skal flyttes til klimaområdet – selvom mere end en tredjedel af Ministerrådets budget netop er afsat til hel eller delvis finansiering af nordiske kulturinstitutioner.

I Dansk Forfatterforening er vi i kontakt med direktøren for Circolo Scandinavo, svenske Marie Kraft, og med Circolos bestyrelse, og vi planlægger også en henvendelse til den danske kulturminister, Jakob Engel-Schmidt.

 

Vi har opfordret alle de skandinaviske forfatterforeninger og kunstnersammenslutninger til at gøre noget lignende – skabe offentlighed om sagen, henvende sig til relevante politikere og få dem til at forstå, hvor vigtig Circolo Scandinavo er som kulturhistorisk institution og som arbejdsrefugium for skandinaviske forfattere, oversættere og andre kunstnere.

Vedlagt lidt historie om Circolo Scandinavo – til de af jer, der ikke kender stedet godt i forvejen. Læs mere her.

Lotte Thrane
forfatter, dr.phil.
Medlem af bestyrelsen i Dansk Forfatterforening
+45 22985070
lotthran@hum.ku.dk

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte