Find oversætter

Tragisk lovforslag om moms

Den 22. december 2021 kom regeringens længe ventede lovforslag om momspligt på ophavsret. Der er som frygtet tale om en omfattende momspligt på forfattervirksomhed, herunder litterær oversættelse og illustration. Vedtages forslaget i sin nuværende form, vil det påføre forfatterstanden store administrative og økonomiske byrder, svække adgangen til sociale ydelser og skabe stor meradministration for skattemyndighederne selv.

 

22. december 2021

Dansk Forfatterforening havde ellers, gennem et meget grundigt høringssvar og gennem intensiv lobbyindsats efterfølgende, gjort politikerne opmærksom på problemet. Faktisk fik vi en garanti fra både skatteministeren og flere skatte- og kulturordførere for, at forfatterstanden ville blive undtaget fra denne momspligt. Den garanti har efterfølgende vist sig at være værdiløs, idet lovforslaget godt nok indeholder en fritagelse af forfattervirksomhed, men desværre også en helt ny bestemmelse om, at overdragelse af ophavsret ikke er omfattet af den fritagelse. Eftersom forfattervirksomhed, herunder oversættelse og illustration, i al væsentligt er overdragelse af ophavsret, er der reelt ikke tale om nogen fritagelse.

 

“Det er dobbelt tragisk, at politikerne har haft gode intentioner om at fritage kunstnere og forfattere fra momspligten, men blot er så totalt uvidende om, hvordan bogmarkedet fungerer, og så grotesk fejlinformeret af skatteministeriet, at deres velmenende revidering af lovforslaget opnår det stik modsatte resultat,” udtaler formand Morten Visby og tilføjer: “Vi må nu fortsætte bestræbelserne på at få det her lovforslag ændret under 1. og 2. behandlingen i det nye år. Jeg håber, at en række af de forstående politikere, jeg allerede har været i kontakt med, vil dele vores ønske om at få det her bragt i orden og afstemt med den litterære virkelighed, forslaget vender op og ned på.”

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte