Find oversætter

Vil du gerne uddele projektstøtte for Statens Kunstfond?

Statens Kunstfonds Repræsentantskab skal snart vælge nye medlemmer til Projektstøtteudvalget for Litteratur. Dansk Forfatterforening har via sine repræsentanter mulighed for at foreslå en kandidat og vil gerne give alle interesserede mulighed for at komme i betragtning. Derfor indkalder vi henvendelser nu.

31. maj 2021

Fakta om projektstøtteudvalget

Statens Kunstfond skal fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Kunstfonden er samtidig forpligtet til at tilgodese alle kunstnerisk væsentlige genrer og udtryksformer, inkl. produktion og formidling af kunst over for børn og unge, ligesom hele landet skal dækkes.

Projektstøtteudvalget behandler ansøgninger vedr. litterære projekter, udgivelser og oversættelser, arrangementer og formidling, internationale aktiviteter m.m., herunder formidling af dansk litteratur til udlandet og oversættelse af fremmedsproget litteratur til dansk.

Det nuværende udvalg havde i 2020 20,5 mio. kr. til rådighed, og udvalget behandlede ca. 2000 ansøgninger i løbet af 10 mødedage fordelt hen over året.

Desuden afholder Statens Kunstfond 1-2 interne workshops årligt, ligesom bestyrelsen sammen med repræsentantskabet afholder et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet.

Det nye udvalg skal sidde i fire år fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Arbejdets omfang og honorering

Arbejdet er beregnet til 187,5 timer årligt for udvalgsmedlemmer og 302,5 timer årligt for udvalgets leder. Der gives vederlag for dette timeforbrug, men ikke for timer derudover. Vederlaget er p.t. under omlægning, men udgjorde i 2020 102.563 kr. for udvalgsmedlemmer og 165.468 kr. for udvalgslederen. Det udbetales som A-indkomst, og der trækkes AM-bidrag af beløbet.

Udvalgsmøderne holdes i København, og der betales rejsegodtgørelse for medlemmer, der bor uden for København.

Som udvalgsmedlem kan man ikke søge arbejdslegater fra Statens Kunstfonds Legatudvalg.

 

 

Medlemmerne

Repræsentantskabets litteraturgruppe ønsker at finde kandidater, der har

  • erfaring med kunstnerisk arbejde på højt niveau
  • gode samarbejdsevner
  • et åbent sind over for litteraturens mange forskellige udtryksformer og for tværkunstnerisk arbejde
  • pondus til at stå på mål for udvalgets beslutninger

Samtidig skal udvalget rumme

  • indsigt i formidling af litteratur til og fra udlandet og i forlagsvirksomhed generelt
  • indsigt i litteratur for børn og unge og formidlingen af den
  • forståelse for lyrik

Fristen for at tilkendegive interesse var 1. august 2021, og det er ikke længere muligt at melde sig som interesseret.

 

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte