Find oversætter

BU-årsmøde d. 2. marts!

Hvad: Årsmøde
Hvornår: D. 2. marts kl. 15.00. Middag kl. 18.00
Tilmelding: Til  lise.bidstrup@gmail.com senest 27. februar

Af BU-gruppen - 16. februar 2024

Kom til årsmøde i BU-gruppen, mød dine kolleger og vær med til at gøre din indflydelse gældende!
Årsmødet indledes med et fagligt indslag og afsluttes med hyggelig middag.

Program:
15.00-16.00: Fagligt indslag
Årsmødet indledes traditionen tro med et spændende fagligt indslag. I år får vi besøg af dr.phil. professor Ning de Coninck-Smith, som vil gøre os alle lidt klogere på barndommens historie og den historiske opfattelse af begrebet ‘barndom’.
16.00-18.00 Årsmøde
Se dagsorden overfor
18.00: Middag

Årsmødet afholdes i Dansk Forfatterforenings lokaler i Strandgade.
Husk tilmelding til lise.bidstrup@gmail.com senest tirsdag d. 27. februar.

Dagsorden til årsmødet:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Referat fra de udvalg, der har arbejdet siden sidste årsmøde
 4. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse, herunder
  fastsættelse af kontingent
 5. Valg af formand og styrelsesmedlemmer i det omfang, de er på
  valg. Formanden er på valg og træder tilbage
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte