Find oversætter

Foredrag om læsning og hjernen

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 29. februar, hvor du har mulighed for at høre forfatter og forsker Bo Steffensens spændende foredrag om børns læring og læsning.

Af BU-gruppen - 21. januar 2020

Kom til foredrag med forfatter og forsker Bo Steffensen d. 29. februar kl. 15-16.
Om foredraget skriver Bo Steffensen:

“Vore børn, de såkaldt digitalt indfødte, er udsat for det største menneskelige eksperiment nogen sinde. Det skyldes, at vores hjerne ikke er færdigudviklet ved fødslen, men først er moden og dermed har gjort os til de mennesker vi er ved 25 års alderen.
Den digitale online verden, der skabes ved brugen af skærmene, udvikler ganske enkelt en anden mennesketype end vi har set før, og det viser sig både fysisk, psykologisk og sociokulturelt.
Mit oplæg vil vise hvordan ændringerne af udviklingen af hjernen påvirker børnenes evne til
ved hjælp af læsning og litteratur at blive til det vi i dag opfatter som menneskelige, og hvordan en ny mennesketype måske kommer til at se ud.

Vi bevæger os fra Platons kritik af skriftsproget, fordi det ødelægger vores hukommelse, til en virkelighed i dag, der kan opfattes som offline og kedelig.
Hvordan skal vi forholde os til børnenes læring og læsning i en sådan overgangstid?
Hvordan styrer vi skærmene inden de tager magten fra os?”

Tid: Lørdag d. 29. februar kl. 15-16
Sted: Strandgade 6
Tilmelding: Tilmelding er ønskelig men ikke påkrævet. Tilmeld til Inge Duelund Nielsen på ingeduelund@gmail.com

OBS: Foredraget ligger umiddelbart inden BU-årsmødet – men alle grupper er velkomne!

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte