Find oversætter

Europæiske oversætteres håndtering af generativ AI

En europæisk undersøgelse af litterære oversætterforbunds forhold til AI viser skepsis og tilbageholdenhed over for de nye redskaber

Af Oversættere - 23. marts 2024

I efteråret gennemførte den europæiske oversætterorganisation CEATL en undersøgelse blandt medlemsforbundene om deres holdninger til generativ kunstig intelligens i branchen. Det er der nu kommet en lille rapport ud af med grafiske opstillinger af svarene på undersøgelsens spørgsmål.

Undersøgelsen viser ikke overraskende en skepsis over for brugen af AI og fortæller også, at der i mange oversætterforbund arbejdes for at lave fælles standarder med forlag og øvrige aktører.

Mange forbund har udstedt egne eller fælles erklæringer om brugen af generativ AI, og disse erklæringer har både med selve brugen af redskaberne at gøre, med ophavsretslige spørgsmål og med et ønske om transparens i branchen som et minimum. Der er desuden et stærkt fokus på de etiske aspekter af brugen af AI – noget der rækker ud over en simpel frygt for, at maskinerne overtager de litterære oversætteres arbejde.

Da det er et område i konstant forandring, er visse af resultaterne allerede forældede – således har DOF siden undersøgelsen blev lavet rent faktisk underskrevet en erklæring om brugen af AI – udformet af netop CEATL. Erklæringen adresserer netop tre hovedaspekter af problematikken omkring brugen af generativ AI: de juridiske krav, det professionelle perspektiv og de humanistiske overvejelser. Se mere her.

 

Undersøgelsen viser desuden, at meget få forbund (på det tidspunkt, da undersøgelsen blev lavet) giver vejledning eller decideret træning i brugen af AI-baserede redskaber, og også, at mange forbund har haft vanskeligt ved at få forlagene i tale når det gælder dette spørgsmål. Det sidste har ændret sig siden efteråret, hvor man i flere europæiske lande (Norge, Nederlandene og Storbritannien bl.a.) har set autorer og forlag stå sammen om fælles erklæringer og politikker på området. Det er stadig noget, der er undervejs i Danmark.

 

Se den færdige rapport og dens resultater i overskuelig form her.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte