Find oversætter

Når oversættere hjælper oversættere

Hvordan skaber man gode foreninger, tiltrækker og fastholder medlemmer og arbejder politisk med oversættelse og litteratur? Det kan man bl.a. læse om i det nyeste nummer af det europæiske oversættermagasin Counterpoint.

Af Oversættere - 31. august 2022

Syvende nummer af det europæiske oversættermagasin Counterpoint / Contrepoint bevæger sig ud over grænserne, til Japan, Slovenien, Ukraine og Tyskland, og undersøger de mange forskellige måder, oversættere hjælper hinanden på, på tværs af disse grænser.

Redaktørerne skriver:

“Øst er Øst og Vest er Vest? Fra begyndelsen har Counterpoint haft en ambition om at dække så mange sprog, regioner og kulturer som muligt. Og selvfølgelig oversættelse til og fra så mange sprogkombinationer som muligt – alt sammen ud fra præmissen om, at sproglige forskelle ikke er en forhindring, men en mulighed.”

 

 

 

 

 

 


Counterpoint / Contrepoint er et online tidsskrift om oversættelse og oversættere. Det udgives af den europæiske paraplyorganisation for oversætterforbund, CEATL, men har en uafhængig redaktion. Tidsskriftet kommer to gange om året på engelsk og fransk, og det kan downloades og abonneres på gratis. 

 

I det nye nummer af Counterpoint kan man læse om

 – en ny guide for oversætterforeninger, The CEATL Companion, hvor oversættere deler deres erfaringer, gode og dårlige, med foreningsarbejde i bredeste forstand

 – et samarbejde mellem digteren Nelle Regan og oversættelsesforskeren James -Hadley om oversættelse af ældre japansk poesi

 – onlineplatformen Babelwerk, et mødested/katalog/tidsskrift med meget mere for litterære oversættere

 – den prisbelønnede grande dame i irske oversætterkredse Ros Schwarz‘ overvejelser om, hvorvidt oversættelse er noget, man kan undervise i

 – nye refugiesteder, der skal understøtte oversættelse af sprog fra det vestlige Balkan

 – kunsthistorikeren og oversætteren Vesna Velkovrh Bukilicas tanker om det slovenske sprog og oversættelsens (u)mulighed

 – hvad en ny rapport om oversætteres arbejdsvilkår i Europa kan give af håb – eller det modsatte

 – hvad status er på forholdene for ukrainske oversættere, og hvordan man kan hjælpe dem

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte