Find oversætter

Fang børnenes interesse (online)

Lær mere om børns hukommelse og bliv klogere på deres udvikling på dette online-kursus for forfattere og illustratorer, der henvender sig til børn.

Kurset har fokus på at forstå børns hukommelse og opfattelsesevne afhængig af alder, således litteratur og illustration kan målrettes til dem.

Kurset, som er baseret på forskning i børns hukommelse, kommer blandt andet ind på:

Hvad skal der til, for at børnene husker det, de oplever?

Hvad hænger ved, og hvordan ser verden ud fra barnets perspektiv?

Med en begrundet ansøgning forstås en kortere beskrivelse af dit professionelle virke, hvad du arbejder på lige nu, hvorfor netop dette kursus har din interesse, og hvad du regner med at få ud af kurset.

 

Underviser(e)

Trine Sonne

er uddannet psykolog, ph.d., og er ansat som forsker ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Trine har i mere end 10 år beskæftiget sig med udviklingspsykologisk forskning og undervisning med et særligt fokus på udviklingen af hukommelsen samt vidnepsykologi. Læs mere her: videnomboern.dk

(Foto venligst udlånt af Trine Sonne)

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte