Find oversætter

Forfatterstormøde om streaming

Vi er nogle forfattere, som gennem længere tid har været optaget af streamingtjenesternes brug af vores værker og betalingen herfor. Emnet bliver også diskuteret i medierne. Ikke alene afgør tjenesterne, hvad der tilbydes i streaming, som forfattere bliver vi også allerdårligst betalt, når de og forlagene har taget deres. Det vil vi gerne gøre op med.

Derfor indkalder vi til stormøde. Formålet med mødet er at indhente viden om et svært gennemskueligt felt, der gradvist udgør en større andel af det marked, som alle bøger handles på. Vi er en stor og meget forskelligartet gruppe. Nogle af os skriver alene til streaming, nogle har bøger i streaming, andre slet ingen. Men de aktuelle vilkår er relevant for alle, fordi udviklingen i retning af mere streaming og færre papirbøger allerede nu truer al den litteratur, som måske har et lidt skævt format eller som ikke er mainstream.

Med til mødet har vi inviteret Berit Lund, som til daglig arbejder på Politikens Forlag. Berit laver et indlæg på ca. 15-20 min., som handler om streamingtjenesternes forretningsmodel og om historikken: Hvorfor ser det ud som det gør nu?

Derudover kommer formand for Dansk Forfatterforening Morten Visby med et kort indlæg (15-20 min) om situationen lige nu samt nogle bud på, hvordan man som forfatter kan forholde sig mest konstruktivt til området ift. kontrakter mv.

Herefter er der åbent for eventuelle andre indlæg (af samme varighed) fra de deltagende mhp. fælles diskussion.

Arrangører: Mathilde Walter Clark og Iben Mondrup.

Arrangementet begynder klokken 16 og er primært for forfattere der skriver indenfor genrerne S, BU og L.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte