Find oversætter

Lyrik årsmøde – online

Vi afholder årsmøde den 10. april 2021. Som følge af restriktioner i forbindelse med Covid-19 afholder vi årsmødet digitalt via Zoom.
Årsmødet varer fra kl. 14-16.
Dagsorden er:
  • Valg af dirigent (og referent)
  • Formandens beretning
  • Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse (herunder fastsættelse af gruppekontingent). Regnskab fra 2020 og budget for 2021 kan læses her.
  • Valg af formand, styrelsesmedlemmer og suppleanter.
  • Forslag fra styrelse og fra Forslag skal være indsendt til styrelsen senest 14 dage før årsmødet for at komme til afstemning. Dog skal forslag til vedtægtsændringer være styrelsen i hænde senest 31. december.
  • Eventuelt.
Da det foregår digitalt, må man gerne melde sig til hos formand Daniel Boysen senest d. 7. april via forfatter@danielboysen.dk

Link til Zoom sendes ud i god tid inden mødet.

Tilmelding

Fortryd

Alle felter skal udfyldes

2004 - 2021 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte