Find oversætter

Pitch dit plot

Kursus i at pitche mundligt

Som forfatter, oversætter og illustrator kan det være nyttigt skarpt og præcist at kunne præsentere en bog, oversættelse eller et idéoplæg til tv, film, radio eller i forbindelse med en ansøgning om støtte og funding. Hvordan kondenserer man et værk eller en kompleks idé til et par linjer, der vækker interesse, og som indeholder de væsentligste elementer? Hvordan vækker man bedst interesse og nysgerrighed?

Kursusdeltagerne skal på forhånd skrive en kort pitch som max. må være 10 linjer. Pitchen skal kort præsentere essensen af din idé/dit plot/din fortælling. Herefter skal du forberede en mundtlig pitch, som du skal ’performe’ i rummet på kursus-dagen foran de andre deltagere. Den mundtlige pitch må max. vare 7 minutter.

Karoline Leth kommer til at give feedback på hver enkelt pitch.

Underviser(e)

Foto: Agnete Schlichtkrull

Karoline Leth

Producer på Zentropa, tidligere DR m.fl.
Underviser på Den Danske Filmskole

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte