Find oversætter

ÅRSMØDE – den faglitterære gruppe

 

Fredag 23. marts 2018 kl. 16, Strandgade 6, København

 

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning fra styrelsen

4. Beretning og orientering fra medlemmer, der har varetaget særlige opgaver

5. Forelæggelse af regnskab

6. Budget og kontingent

7. Indkomne forslag

8. Valg af styrelse og revisor/revisorsuppleant

9. Eventuelt

 

Forslag til dagsorden skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før årsmødets afholdelse. Se i øvrigt vedtægter på foreningens hjemmeside under F-gruppen.

 

Dagsorden og det reviderede regnskab vil være fremlagt ved mødet fra kl. 15.

På valg er: Tre medlemmer til styrelsen, to suppleanter samt revisor og revisorsuppleant.

 

Styrelsen tager imod en time før årsmødets begyndelse. Kom og få en snak med os og hils på gode kolleger, gamle som nye. 

 

Årsmødet rundes af med spisning.

 

Husk at – du kan få refunderet dine transportudgifter med billigste offentlige transport, hvis du kommer fra ikke-hovedstadsområdet.

 

Tilmeld dig spisningen senest 16. marts. Tilmelding til Frank Egholm, egholm@postmesteren.dk

 

Af De faglitterære - 7. marts 2018

2004 - 2021 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte