Find oversætter

Månedens fagforfatter: Henrik Marstal

Min første bog har ganske givet haft størst betydning, fordi den gjorde mig til forfatter

Af De faglitterære - 1. juni 2019
Vil du præsentere dig for os?

Jeg har et kombineret fagligt virke, som indbefatter både debat, forskning, politik og kunst. I forhold til mit arbejde som fagbogsforfatter har min musikvidenskabelige baggrund (som magister og ph.d.) været et afgørende fundament. Siden 2001 har jeg skrevet 11-12 bøger, flere i samarbejde med en medforfatter. Listen inkluderer samtalebøger, biografier, mere temabundne bøger samt en forskningsantologi. Desuden har jeg været medredaktør på en række sangbøger, hvilket jeg også regner med i mit fagbogsvirke.

Hvad udmærker dine bøger sig med?

At de har været nødvendige at skrive! Og at de, mener jeg, er kendetegnet ved at være udtømmende i forhold til emnet, sådan at læseren føler, at bøgerne hver for sig udgør en meningsfuld helhed.

Hvilken af dine bøger har størst betydning for dig?

Min første bog om den elektroniske musiks historie, Filtreringer fra 2001, har ganske givet haft størst betydning, fordi den gjorde mig til forfatter – præcis som når ens første barn gør én til forælder. Ellers har min biografi om den estiske komponist Arvo Pärt, Længslen efter de hvide tangenter fra 2008, en særlig plads i mit hjerte, fordi jeg gennem en årrække havde følte mig så nært beslægtet med hans musik. Og så er jeg glad for min biografi om den danske komponist Else Marie Pade fra i år, fordi jeg kendte hende personligt og egentlig altid gerne har villet skrive om hende.

Hvorfor skriver du faglitteratur?

Jeg har ofte lyst til at systematisere min viden og indsigt om et givet emne, og her er bogformatet meget taknemmeligt, hvis man ellers har tid og energi. Og så skriver jeg, fordi jeg elsker at sætte ord på papiret, så at sige. Men det hører med til historien, at jeg også skriver andet end faglitteratur. Jeg har skrevet sangtekster især på engelsk, men også på dansk. Desuden nogle musikalske noveller, som de senere år er blevet bragt i Magasinet Klassisk. Og sidste år skrev jeg et teaterstykke med titlen Hovedløs gerning om den franske revolution, som er skrevet som et oprør mellem protofeministen Olympe de Gouges og revolutionslederen Robespierre, der fik hende i guillotinen. Jeg har dog ikke vist manuskriptet til nogen endnu, jeg går og tager mig sammen til at sende det afsted! Senere på året skal jeg desuden være medforfatter på et teaterstykke om #MeToo-bevægelsen med afsæt i mine aktiviteter som kønsdebattør, som jeg bl.a. har udfoldet i fagbogen Breve fra en kønsforræder fra 2015.

 

Hvilke forfattere inspirerer dig og hvorfor?

Det er et komplekst spørgsmål. Jeg kan blive inspireret af alt – fra små hverdagsudsagn sagt af en forbipasserende til romaner. Men i hovedsagen er jeg mere inspireret af skønlitterære forfattere og digtere end af andre faglitterære forfattere. Dog rager Karl Aage Rasmussens mange biografier om komponister og musikere dog tårnhøjt op i min verden – de er en kilde til stadig inspiration.

Hvad skriver du på lige nu?

Ikke noget lige nu, men jeg skal i løbet i år færdiggøre en bog på baggrund af et for længst afsluttet forskningsprojekt om den københavnske folk-scenen i midten af 1960’erne. Og så skal jeg til næste år skrive en bog til en serie på det amerikanske forlag Bloomsbury om markante musikalbums.

Hvordan ser en almindelig arbejdsdag ud?

Når jeg arbejder på en bog, er der ikke rigtig noget, der hedder en almindelig arbejdsdag. Dels arbejder jeg på forskellige tidspunkter af døgnet, og dels kombinerer jeg hele tiden det at skrive med research og læsning.

Hvordan håndterer du fagforfatterens vekslen mellem research og skriveri?

Det er ikke noget, jeg tænker så meget over. De to faser flyder konstant sammen for mig, og undertiden har jeg haft god brug af at skrive, før jeg overhovedet havde researchet. Det sætter teksten mere fri, at den ikke nødvendigvis er bundet af faktuel viden.

Hvad synes du om faglitteraturens stilling i Danmark i dag?

Der udkommer utrolig megen god, relevant og højt kvalificeret faglitteratur herhjemme, og vi har en lang tradition for det. Men jeg kunne ønske mig, at faglitteraturen blev anerkendt endnu mere i forhold til skønlitteraturen – både hvad angår medieopmærksomhed, støttemuligheder og salgstal. Hvordan det skulle ske, har jeg ingen ide om, dog.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte