Find oversætter

DET NORDISKE FAGLITTERÆRE FORFATTERMØDE 2019

Af De faglitterære - 29. september 2019

 

 

 

Den faglitterære styrelse deltager i et samarbejde med de øvrige nordiske forfatterforeningers styrelser. Dette samarbejde har eksisteret siden 2003, hvor den første konference blev afholdt i Visby på Gotland. Værtskabet går på tur, dette års møde var arrangeret af Norsk faglitterær forfatter- og oversætterforening (NFFO) og blev afholdt i Oslo i september. Målet med mødet var gensidig orientering om og inspiration til det nationale arbejde.

Et af de vigtige punkter på mødet var EUs nye direktiv om ophavsret i det digitale indre marked af 17. april 2019. Direktivet har som et hovedmål at styrke rettighedshavernes muligheder for at forhandle sig til vederlag fra brugergenererede tjenester som YouTube, Google og Facebook. Direktivet skal i løbet af kommende år være implementeret i vores danske ophavsretslov. Et konkret initiativ fra mødet blev planlægning af et fælles nordisk møde for foreningernes jurister ultimo 2019.

Det faglitterære miljø i Norden blev diskuteret med bl.a. en forelæsning fra den første af i alt fem norske professorer i sagprosa, Johan L. Tønnesson. Desuden blev den favorable, norske indkøbsordning for faglitteratur og modeller for digitale udlån af e-bøger og lydbøger mv. også gennemgået. Og et norsk NFFO-projekt, hvor ti fagforfatterehar delt ud af deres arbejdshemmeligheder i samtaleserien, Min metode, blev præsenteret. Derefter var de forskellige nationale hvervningskampagner omdrejningspunkt for erfaringsudveksling og diskussion. Som afslutning på mødet holdt Annemette Hejlsted en forelæsning om ”Faglitteraturen som demokratisk stemme”.

 

Annemette Hejlsted, Frank Egholm, Kaare Øster, september 2019.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte