Find oversætter

Flere fysiske bøger i skolen, tak!

Centralisering af skolernes valg af læremidler har frataget lærerne bestemmelsesretten.

Af De faglitterære - 10. januar 2020

Lærernes frie valg af læremidler

Flere fysiske bøger i skolen, er budskabet fra undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Theil i Politiken d. 16/12. Det er et godt synspunkt, som vi hilser velkommen i Dansk Forfatterforenings faglitterære gruppe. Det kan være med til at forbedre lærernes mulighed for at få bedre læremidler.

Der har de seneste år været en kraftig centralisering, så lærere har mistet deres bestemmelsesret over for anskaffelse af undervisningsmateriale. Flere kommuner har af hensyn til pris og økonomi foretaget forvaltningsmæssige dispositioner, når det drejer sig om indkøb af læremiddelmaterialer. Det fører til standardiseringer, udhuler diversiteten og den ædle kappestrid mellem de bedste materialer. Kun de store forlag kan være med i denne udvikling.

Det betyder desværre, at lærerne kun kan anvende materiale fra disse de facto monopoler. Herved mister vi bredden af læremidler. Samtidig får lærerne ikke mulighed for at anvende materiale fra nytænkende lærebogsforfattere. Lærebogsforfatteren er ikke en funktionær i et digitalt system, men en kreativ operator i et fagligt og pædagogisk miljø.

Digitale materialer til skærmen er godt og fremmer forskellige læringsstile. Men de må ikke stå alene. Forskning viser, at elever mister evnen og lysten til at læse fra ord til ord, altså i en bog, i takt med at de vænner sig til, at skærmmaterialer skal ses, høres og trykkes på.

Ministerens udmelding er interessant. Den er et nødvendigt indslag i en debat, der trænger til udfordringer.

 

Frank Egholm, formand for Dansk Forfatterforenings Faglitterære styrelse.

Henrik Poulsen, formand for Dansk Forfatterforenings Læremiddelgruppe

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte