Find oversætter

Månedens fagforfatter: Lis Pøhler

De skønlitterære forfattere inspirerer mig til at turde tænke ”ud af boksen”.

Af De faglitterære - 1. april 2020
Vil du præsentere dig for os?

Jeg har altid være optaget af undervisning i læsning og skrivning. Mine reoler er fyldt med både skønlitteratur og faglitteratur, og når jeg skal fastholde en tanke eller en ide, så skriver jeg. Jeg blev uddannet som lærer i 1982, og allerede dengang blev jeg især optaget af elever i læse- og skrivevanskeligheder. Derfor meldte jeg mig ind i Landsforeningen af Læsepædagoger. Jeg har siden videreuddannet mig først som speciallærer, siden som master i specialpædagogik. Undervisning i læsning og skrivning indgår i alt, hvad jeg gør: Jeg skriver fagbøger om emnet, er formand både for opgavekommissionen, der udarbejder folkeskolens prøver i læsning og retskrivning og for opgavekommissionen, der laver opgaver til de nationale test i læsning. Jeg er redaktør på tidsskriftet Læsepædagogen, og jeg udgiver bøger til den allerførste læsning på eget forlag.

Hvad udmærker dine bøger sig med?

Jeg synes selv, at jeg har fundet min plads i det faglige hierarki. Jeg er ikke forsker, men kan læse forskningsrapporter. Jeg er ikke længere praktiserende lærer, men jeg kender praksis og kan se både eleven i læse-skrivevanskeligheder og læreren, som skal få undervisningen til at fungere i en klasse med 27 elever, for mig. I mine bøger omsætter jeg forskning til pædagogisk praksis og forsøger at gøre det i et lettilgængeligt sprog.

Hvilken af dine bøger har størst betydning for dig?

Lige nu er det Læseguiden. En guide til den særligt tilrettelagte undervisning, som udkom på Akademisk Forlag i 2019. Den favner essensen i mit faglige arbejde: Læreren skal have øje for den enkelte elevs tegn på læring og tilrettelægge undervisningen, så eleven kun udfordres ganske lidt ad gangen. Læreren skal kunne holde ud at gentage sig selv, repetere arbejdsmåder og huske, at det er eleven, som skal lave noget i undervisningen – ikke læreren!

Hvorfor skriver du faglitteratur?

Fordi jeg kan lide at skrive, og fordi jeg hører fra lærere, at de kan bruge det, jeg skriver til noget. Jeg kan faktisk også godt lide korrekturprocessen, hvor jeg får mulighed for at nørde med sprog, figurer og layout.

Hvilke forfattere inspirerer dig og hvorfor?

Jeg er storforbruger af skønlitteratur! De skønlitterære forfattere inspirerer mig til at turde tænke ”ud af boksen”. Den skønlitterære forfatter kan sætte sig i en andens sted og fortælle ud fra dennes forståelse. Deraf lærer jeg, at mennesket handler ud fra gode intentioner, selv om det ikke altid er sådan, det bliver oplevet af andre. Skønlitteraturen hjælper mig til bedre at kunne sætte mig i andres sted. Og først når jeg er dér, er jeg i stand til at hjælpe eleven, forældrene eller læreren videre fra det niveau og på de betingelser, de hver især har for at udvikle sig.

Hvad skriver du på lige nu?

I 2018 oprettede jeg mit eget forlag – Forlaget Pøhler. Foreløbig har jeg udgivet 32 bøger til den allerførste læsning og digitale frilæsningsbøger til engelskundervisningen. Jeg har skrevet vejledninger til alle bøgerne, og der er hele tiden noget at skrive videre på. Derudover har jeg gang i yderligere tre bøger på tre forskellige forlag: For Gyldendal er Leif Skovby Larsen og jeg er ved at lægge sidste hånd på Bag om retskrivningsprøven. For Alinea har jeg udarbejdet fire nye læseprøver som supplement til de otte, som allerede er udarbejdet. Og så har jeg bidraget til antologien Literacydidaktik i fagene – elever i literacyvanskeligheder, som Nationalt Videncenter for Læsning udgiver i samarbejde med Dafolo.

Hvordan ser en almindelig arbejdsdag ud?

Mit hjem er min arbejdsplads. Jeg har indrettet et lager til forlagets bøger, og jeg har indrettet et hjemmekontor, hvor jeg sidder og skriver. Jeg er som regel i gang fra klokken 8, og jeg slutter, når jeg synes, at jeg ikke orker mere. Et par gange om ugen er jeg ude af huset. Her holder jeg fx oplæg ved konferencer og kurser, står for udviklingsarbejder eller studiekredse på skoler og i kommuner eller går til møder med samarbejdspartnere.

Hvordan håndterer du fagforfatterens vekslen mellem research og skriveri?

Den ene ide tager den anden, og jeg skelner ikke skarpt mellem research og skrivning. Når jeg skriver, tager det altid meget længere tid, end jeg havde forestillet mig – det kan tage timer at få styr på en lille detalje. Jeg har aldrig haft oplevelsen af, at ”bogen skriver sig selv”. Men når jeg er i det, så har jeg det godt. Også de dage, hvor jeg i løbet af en hel arbejdsdag kun har fået skrevet fire sider.

Hvad synes du om faglitteraturens stilling i Danmark i dag?

Der sælges jo faglitteratur som aldrig før, og det er jeg da glad for og stolt over at være en del af. Jeg er jo i bund og grund lærer, så jeg glæder mig over, at både børn, unge og voksne søger viden via læsning.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte