Find oversætter

Årsmøde i den faglitterære gruppe 2020: 21. august

Af De faglitterære - 3. juli 2020

På grund af COVID-19 lykkedes det ikke at afholde det faglitterære årsmøde i foråret. Nu er vi klar igen og årsmødet afholdes fredag den 21. august kl. 16-18, Strandgade 6, København K.

Årsmødet gennemføres i foreningens lokaler, hvor vi tager alle forholdsregler ift. COVID-19.

På grund af omstændighederne har vi valgt at udelade det sociale arrangement efter årsmødet – og der er således desværre ikke i år middag, underholdning mv.

Skriv allerede nu tidspunktet i din kalender. Senere i juli og senest 3 uger før årsmødet udsender vi den formelle indkaldelse for årsmødet. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 11. aug. Formandens e-mail er: egholm@egholm.nu.

Af hensyn til antal personer i lokalet bedes du sende en forhåndstilkendegivelse til formanden senest en uge før mødet.

Lokalerne er åbne fra kl. 15, hvor der er mulighed for at træffe øvrige fremmødte samt styrelsen.

 

DAGSORDEN Ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeoptællere
 4. Beretning fra styrelsen
 5. Beretning og orientering fra medlemmer, der har varetaget særlige opgaver
 6. Forelæggelse af eventuel forretningsorden
 7. Forelæggelse af regnskab
 8. Budget og kontingent
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af styrelse og revisor
 11. Eventuelt

Dagsorden og det reviderede regnskab vil være fremlagt ved mødet fra kl. 15.

På valg er: Tre medlemmer til styrelsen, to suppleanter samt revisor og revisorsuppleant.

 

 
Forslag til vedtægtsændringer findes i dette bilag: Forslag til ændring af vedtægter 2020
 

EFTERLYSNING

Er du det nye medlem af den faglitterære styrelse, der vil gøre en forskel og være med til at styrke og udvikle Gruppen af Fagforfattere under Dansk Forfatterforening?

Så meld dit kandidatur til Årsmødet den 21.august i foreningens lokaler i Strandgade 6 i København. Styrelsen består af syv valgte medlemmer samt to suppleanter, der tilrettelægger arrangementer og kampagner, deltager i møder med relevante parter og i et nordisk samarbejde om fagbogen.

Fagbogen skal forsvares. Den er en kerneværdi for kultur og oplysning. Vi har brug for en stærk og engageret styrelse, der kan gøre fagbogen gældende i alle vigtige sammenhænge.

Vi holder et månedligt møde af 4-5 timers varighed. Rejseomkostninger dækkes af gruppens budget.

Har du lyst til at høre mere: kontakt formanden Frank Egholm, egholm@egholm.nu, eller næstformanden Kaare Øster, kaos@kaareoester.dk.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte