Find oversætter

Månedens fagforfatter: Peter Olesen

Optager noget mig, må det vel også kunne optage og være vedkommende for visse andre – debat kan flytte holdninger.

Af De faglitterære - 3. august 2020
Vil du præsentere dig for os?

Jeg hedder Peter Olesen og er fra 1946. Født i Hobro og vokset op i Holbæk. Oprindelig journalist, bl a. i DR og på TVA – frem til 1990. Har siden 1988 udgivet godt 60 fagbøger og modtog i 1991 Forfatterforeningens og Kulturministeriets Faglitterære Pris – og siden en lang række andre priser, bl.a. Gyldendals Faglitterære Pris. Siden 1991 fri fugl som forfatter, foredragsholder, debattør og klummeskribent. De seneste mange år i Kristeligt Dagblad med arkitekturklummen”Hus og hus imellem”.

Hvad udmærker dine bøger sig med?

Personligt engagement. Optager noget mig, må det vel også kunne optage og være vedkommende for visse andre, tænker jeg instinktivt. Min overbevisning er, at debat kan flytte holdninger. Derfor debattere og spille op, gerne kritisk men også for at begejstre og engagere. Jeg har hovedfokus på bygningskultur og på alt det, som øjet ser i det byggede miljø. Men jeg har også stor fokus på behovet for stilhed. Vi trænger ofte til ro i kalotten. Mange af os er ved at blive kvalt i menneskeskabt larm. Coronakrisen har fået mange til at fornemme og forstå forskellen på ro og larm, men jeg havde fokus på det længe før. ”Stille København” fra 2016 blev hurtigt en bestseller og er trykt i foreløbig fire oplag. Ellers har mit fokus også været emnet sorg og savn, det blev til i alt 14 bøger i den serie. Jeg mistede selv min far som 15-årig, så det var udgangspunktet for serien, der startede i 1999. Første bog solgte 11.000 eksemplarer. Bøgerne har måske nok været med til at få flere til at forstå, hvor vigtigt det er at sætte ord på sorg – og forstå, at det er bedre at række en hånd ud end at gå over på den anden side af gaden, når man møder en sorgramt. Skolerne er også blevet bedre til at udarbejde sorg-handlingsplaner. Derudover har jeg skrevet bøger om livsglæde, haver og omgangsformer – det vil sige høflighed eller mangel på samme. Det er ret efterspurgte foredragsemner.

Hvilken af dine bøger har størst betydning for dig?

Puh ha, den er svær. Måske mine sidste bøger om stilhed, ”Stille København” og ”Stille Odense” – og den 3. på vej ”Min stille steder”. Ellers ”Min mor døde. Min far døde” og sidst ”Træhuse i København”, som åbenbart har ramt lige ned i et aktuelt udtalt behov for at bygge bæredygtigt og smukt.
Men hvis kun en så nok om stilhed.

Jeg er i øvrigt selv meget privilegeret med store oplagstal og megen respons. Og ikke mindst et formidabelt godt forlag Frydenlund – som jeg kom til, efter at mine gode mangeårige samarbejdspartnere Kroghs Forlag og Thaning & Appel desværre måtte lukke.

Hvilke forfattere inspirerer dig og hvorfor?

Egentlig ikke fagbogsforfattere – jeg læser normalt ikke, hvad andre skriver om mine ”egne” emner, for ikke at lade mig påvirke. Men skønlitterært er det mange både danske og udenlandske. Senest ”Et lille liv”. Dog har jeg netop været meget optaget af norske Erling Kagges ”Stilhed i støjens tid” og bogen ”Du kom med alt det der var dig” om Jens Rosendal.

Hvad skriver du på lige nu?

Næste års ”GLAS i København” om nutidens megen brug af glas i byggeri. Og til 2022 ”Kik ned i København” – med fokus på byens gulv med dæksler, riste, mønstre i klinker og brosten” – den modsatte blikretning af den til mine syv Kik-op-bøger fra København, Frederiksberg, Århus, Odense, Aalborg og Svendborg. Og ikke mindst ”Mine stillesteder”, der skal udkomme så snart den er tilpas sponsoreret, så den ikke bliver for dyr. Max 149 kr. Min kongstanke er, at alle helst skal kunne være med. Bogen kommer landet rundt. En fjerde ide er at følge op på træhuse med en træhusbog, der kommer landet rundt, der er mange pragteksemplarer overalt. Men igen ud at hente sponsormidler eller måske være heldig at finde en faglig medudgiver?

Hvordan ser en almindelig arbejdsdag ud?

Hyggelig og afslappet men altid i gang. Mest midt-på-dagen-skriveri men altid meget andet arbejdsrelateret dagen igennem – helt frem til sengetid. Det er en drømmetilværelse helt selv at kunne tilrettelægge og bestemme, men du skal være disciplineret og aldrig være bagud, helst foran. Og så foredragene og havnerundfarterne og de guidede ture indimellem. 74 er jo ingen alder. Jeg føler mig meget privilegeret.

Hvordan håndterer du fagforfatterens vekslen mellem research og skriveri.

Research først, skriveri bagefter. Først til sidst, når alt ligger klar, så kommer skriveprocessen i et sammenhængende flow. Jeg kan normalt max skrive 4 timer i træk, selv om jeg altid helst ville blive ved og ikke må forstyrres imens.

Hvad synes du om faglitteraturens stilling i Danmark i dag?

Reelt ved jeg ikke alverden om emnet generelt. Men mit klare indtryk er, at der udgives rigtig mange relevante fagbøger, og at der er publikum til dem. I de skrevne medier har faglitteraturen vist ikke samme opmærksomhed og status som skønlitteraturen. Se bare Politikens Bøger om lørdagen.. Sjældent noget om fagbøger. Der er mere snobberi omkring det skønlitterære.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte