Find oversætter

De fire mål for F-gruppens internationale netværk

Af De faglitterære - 8. november 2020

Ikke mindst forfattere lever i en international verden. Det er derfor naturligt, at F-gruppen engagerer sig i internationale aktiviteter.

Det vil de faglitterære forfattere diskutere i et netværk med et styrelsesmedlem som tovholder. Forslag til udadvendte aktiviteter går videre til styrelsen.

Målet med netværket er:

(1) At sprede kendskab til danske faglitterære forfattere i udlandet

Vi skal afdække mulighederne – de oplagte er danske kulturinstitutioner, men bogagenter kunne også hjælpe os godt på vej.

(2) At informere danske forfattere om deres mulighed i udlandet

Erfarne forfattere vil kunne fortælle om deres udfordringer og resultater med at udgive i udlandet. Oversættelse er en forudsætning, hvilket har sine udfordringer.

(3) At etablere samarbejde med udenlandske forfatterorganisationer

Vi kan lære af vores udenlandske kolleger, når de i deres foreninger arbejder politisk, engagerer sine medlemmer osv. Mange problemstillinger er ens, og vi vil kunne få øje på muligheder og udfordringer i tide.

(4) At informere bredt om udenlandske forfatteres vilkår

Vi skal løbende have et overblik over vilkårene i de forskellige lande. Vi vil ved besøg kunne få og give erfaringer, hvilket er lærerigt for os. Når vi hører, at forfattere i udlandet mister deres ytringsfrihed, skal vi engagere os i en politisk kamp.

Netværket skal udnytte alle vores kontakter. Vi skal være opmærksomme på udenlandske kampagner og danske initiativer i udlandet. Når medlemmer af netværket har forbindelse til udlandet, skal vi fungere som ambassadører for udvalget. Vi bør kunne få kontakt til de fleste lande i verden, hvis vi bygger på medlemmernes samlede sum af kontakter.

Er du interesseret i at deltage i netværket, så skriv til tovholderen: Jørgen Burchardt jorgen.burchardt@mail.dk. Indtil videre nøjes vi med at afholde virtuelle møder.

Til orientering: Dansk PENs publikation om Friby håndbog – om at give en midlertidig helle for en forfulgt forfatter. Friby håndbog

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte