Find oversætter

Månedens fagforfatter: Lars Rasborg

Jeg skriver om det, jeg tænker over. Og jeg skriver, for at tænke bedre og få flere ideer.

Af De faglitterære - 1. januar 2021
Vil du præsentere dig for os?

Jeg er praktiserende psykolog og har været det gennem 27 år, men har skrevet, siden jeg var seks-syv år gammel, så det er nu omkring 57 år siden. De to ting hænger sammen for mig, men skulle jeg vælge, hvad jeg dog meget nødig vil, ville jeg kun skrive.

Min første publicerede tekst skrev jeg som 10-årig. Det var en anmeldelse af Hector Malot’s bog, Frændeløs. Den blev bragt i Politikens børnebrevkasse.

Som voksen har jeg langt fra kun skrevet bøger, men også mange kronikker og artikler, mest inden for mit fagområde. Men jeg har også skrevet en historie til DR’s børneradio. Den hedder Børn er irriterende, si’r oldefar, og blev læst af skuespilleren Jesper Christensen. I dag er historien politisk ukorrekt, og det passer mig udmærket. Den ligger i Danmarks Radios åbne arkiv, Bonanza.

Mine bøger fra de seneste 15 år har i høj grad handlet om spejling og jeg-støtte – to metoder, jeg har udviklet. Forældre og fagfolk kan benytte dem sammen med børn og unge, når andre og mere almindelige pædagogiske metoder ikke virker, som de ønsker.

Hvad udmærker dine bøger sig ved?

Andre må bedømme, hvad mine bøger eventuelt udmærker sig ved. Selv kan jeg sige, at jeg ikke bare er optaget af det faglige indhold, men mindst lige så meget af sproget. Mine bøger udkommer på Akademisk Forlag, men jeg forsøger at skrive så lidt akademisk som muligt. Jeg holder af enkelhed, og jeg tilstræber at skrive så litterært, som jeg kan, selv om det er fagbøger, jeg mest skriver.

Hvis det ellers lykkes for mig, gør det bøgerne lette at læse. Samtidig vil jeg gerne udfordre vante tankegange. Hvis også det lykkes, indebærer det, at bøgernes indhold ikke nødvendigvis er let at tage til sig.

Hvilken af dine bøger har størst betydning for dig?

Mine bøger handler om hver sin del af en helhed. Én handler for eksempel om svigtede børn og unge, en anden om sunde børn og unge. Begge handler de om de særlige metoder, jeg har udviklet, spejling og jeg-støtte. Den bog, jeg har på vej lige nu, handler om en enhedsmodel, som både omfatter disse særlige metoder og principielt set alle andre pædagogiske metoder.

Hvorfor skriver du faglitteratur?

Radiohistorien for børn, som jeg nævnte før, er rent litterær, og min bog, Gådefulde menneske, indeholder mange tekster, der snarest er kortprosa.

Jeg har således ikke valgt faglitteraturen frem for noget andet. Jeg skriver om det, jeg tænker over. Og jeg skriver, for at tænke bedre og få flere ideer. Senere prøver jeg at finde ud af, om det, jeg har skrevet, er faglitteratur eller noget andet, og om det mon er en kronik, en længere artikel eller en bog – eller om det slet ikke skal publiceres.

Hvilke forfattere inspirerer dig og hvorfor?

En af de forfattere, jeg hyppigst har i tankerne, er den danske psykolog Franz From, særligt hans doktorafhandling Om oplevelsen af andres adfærd fra 1953. Hovedpointen i den er, at vi mennesker spontant søger mening i andres adfærd. En anden pointe er, at vi anser den anden for mærkelig, sær eller ligefrem gal, når vi ikke umiddelbart oplever mening i hans eller hendes adfærd.

Min metode, spejling, som jeg nævnte lige før, tager afsæt heri og går ud på aktivt at søge mening i børns adfærd, når vi ikke umiddelbart oplever den.

Hvad skriver du på lige nu?

Jeg er ved at færdiggøre den bog, jeg nævnte før, som handler om en enhedsmodel for pædagogiske metoder. Modellen er en teoretisk konstruktion. Samtidig er den en praktisk handlevejledning, der vejleder i, hvordan man kan vælge en anden metode, når det, man allerede gør i forhold til børn og unge, ikke virker som man ønsker.

Hvordan ser en almindelig arbejdsdag ud?

Min hverdag veksler mellem at tale med klienter, afholde foredrag og kurser, og læse og skrive. Jeg flekser ud og ind mellem dette og svømning, yoga og andre aktiviteter. Derfor skriver jeg også ofte uden for almindelig arbejdstid. Det bedste er, når jeg kan begynde hver dag med at skrive.

Hvordan håndterer du fagforfatterens vekslen mellem research og skriveri?

Det, jeg skriver, bygger på erfaringer, som jeg høster i mit øvrige arbejde og liv, og det bygger på læsning. Den vekslen, som det indebærer, sker bare uden at jeg tænker nærmere over det.

Hvad synes du om faglitteraturens stilling i Danmark i dag?

Jeg synes, at de danske forlag udgiver meget inden for pædagogik og psykologi, som mangler sproglig bearbejdning, er for ’smart’ og indholdsmæssigt minder for meget om noget, der allerede findes på markedet. Det er kedeligt for mig som læser, men så lader jeg bare være med at læse det til ende.

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte