Find oversætter

Månedens fagforfatter: Pernille Frost

Der mangler fagfolk med indgående kendskab til forskningsresultaterne, som kan bygge bro til undervisningen ved at indtænke anbefalingerne i lærebøgerne. Det er min force, og derfor skriver jeg.

Af De faglitterære - 3. januar 2022
Vil du præsentere dig for os?

Jeg arbejder i dag som selvstændig undervisningskonsulent på 12. år, og før dét, var jeg seminarielærer i 15 år. Jeg støtter dansklærere, børnehaveklasselærere og læsevejledere i at lave god danskundervisning, dels gennem kursusvirksomhed og konsulentopgaver, og så altså ved at skrive fagbøger og lærebøger. Jeg er 62 år, mormor og storesøster.

Hvilken type faglitteratur skriver du?

Jeg skriver både håndbøger og undervisningsmateriale til grundskolen. Og så skrev jeg i 1997 en debatbog om den sproglige side af politisk korrekthed. Jeg er cand.mag. i dansk, og jeg har derfor altid beskæftiget mig med sprog og tekster, men med årene er læsning og læseundervisning blevet mit speciale.

Hvilken af dine bøger har størst betydning for dig?

Som at vælge mellem sine børn! Men det må næsten blive “Sikker læsestart” – som er en håndbog til både fagfolk og beslutningstagere, om hvordan læseundervisningen i de yngste klasser kan indrettes, sådan at man får alle med. Den beskriver et effektivt og ikke særlig ressourcekrævende læseprogram, som er udviklet og grundigt afprøvet sammen med lærerne. Programmet bruger de syv mest virkningsfulde greb, som forskningen har anvist.

Hvorfor skriver du faglitteratur?

Inden for det faglige område læsning findes der en masse grundig forskning, der peger på, hvilke veje man skal gå med undervisningen. Men der er stadig mange valg, når forskningen skal omsættes til undervisning, og der mangler fagfolk med indgående kendskab til forskningsresultaterne, som kan bygge bro til undervisningen ved at indtænke anbefalingerne i lærebøgerne. Det er min force, og derfor skriver jeg.

Hvilke forfattere inspirerer dig og hvorfor?

Jeg bliver inspireret af fagfolk som kan forenkle og formidle komplekst stof. Der er desværre mange velmenende indsatser over for læsning, som bygger på tro, snarere end resultater, og hvis brugerne skal kunne gennemskue forskellen, så må den seriøse forskning omsættes i klart sprog.

Det kan folk som professor emeritus fra Universitetet i Illinois, Timothy Shanahan, og på vores breddegrader, har folk som læseprofessor Carsten Elbro og den tidligere formand for Sprognævnet Erik Hansen været mine forbilleder i formidling.

En anden form for inspiration er den faglige forskning og afrapportering, som man må følge med i, for at kunne være relevant og troværdig.

 Hvad skriver du på lige nu?

Jeg har altid nogle formidlende artikler på bedding, men ellers skriver jeg på to bogudgivelser, som jeg ikke laver alene. Den ene er et materiale til mellemtrinets danskundervisning, og her har jeg fornøjelsen af at arbejde sammen med en tidligere seminariekollega. Derudover arbejder jeg på nogle fagbøger, der nytænker begynderlæsernes møde med faglitteratur. Det projekt har jeg sammen med en biolog og en grafiker, og vi arbejder på selv at udgive denne serie fagbøger.

Hvordan ser din almindelige arbejdsdag ud?

Jeg er nødt til at placere mit skriveri mellem kursusvirksomhed og andre opgaver som læsekonsulent. Men jeg skriver altid på noget, og der er ikke to dage, der er ens: Jeg skriver tidligt og sent, jeg skriver hjemme og i mit torp i Sverige, jeg skriver lidt og andre gange meget – med lange frister og med alt, alt for korte.

Hvordan håndterer du forfatterens vekslen mellem research og skriveri?

Min research falder i to kategorier – afprøvning og studier. Jeg insisterer på at udvikle de undervisningsmaterialer jeg laver med afprøvning undervejs. Det er nyttig research, som får afgørende indflydelse på den endelige udformning. Og så er jeg tovholder for to netværk af læsevejledere, og her kan jeg få udstukket en opgave, som at læse mig ind på litteraturen om et læsefagligt område. Når jeg gør det, er det oplagt at formidle overblikket skriftligt, eller jeg får en ide til et nyt materiale. Og sådan kommer meget skriveri som en naturlig forlængelse af noget andet.

Hvordan vurderer du faglitteraturens stilling i Danmark i dag?

Der er det grundlæggende problem, hvis man vil være fuldtids faglitterær forfatter, at det ikke er til at leve af de første mange år. I hvert fald ikke hvis man vil gå den traditionelle vej og udgive gennem forlag, der typisk tilbyder en royalty på mellem 10-15% – med op til halvandet års forsinkelse i forhold til salget. Efterhånden er der dog andre publiceringsmuligheder, som selvudgivelser, medudgivelser og e-bøger, og finansieringen kan også gå nye veje, fx gennem crowdfunding.

Findes der nogen anden forfatters bog, som du gerne ville have skrevet?

Førnævnte Erik Hansen skrev engang (sammen med Harald Steensig) et materiale til overbygningen – ”Dansk er mange ting”, og der er aldrig siden lavet noget så godt og ambitiøst. Materialet var sprængfuldt af spændende og overbevisende eksempler på sproget i alt fra finlitteratur til brugstekster – eksempler som viste, hvordan sproget former tekster og manipulerer med modtagerens følelser. Eleverne skulle undersøge sprog og tekster med danskfaget som redskab – en tilgang, der også gjorde faget til et middel til selvudfoldelse, snarere end til et mål i sig selv.

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte